TZ SPaS: Výsledky průzkumu mezi kandidáty 2. kola senátních voleb

Tisková zpráva Spojenectví práce a solidarity (SPaS) s výsledky průzkumu názorů na devět politických otázek mezi kandidáty 2. kola senátních voleb

SPaS v úterý 6. října, resp. ve středu 7. října oslovil všech 52 kandidátů 2. kola senátních voleb 2020 s dotazníkem obsahujícím devět otázek z oblasti demokracie, ekonomiky, ekologie, Evropské unie, migrace a bezpečnosti České republiky. Celkem 40 kandidátům byly otázky zaslány přímo na jejich osobní nebo profesní maily, 12 kandidátů bylo osloveno prostřednictvím aparátů politických stran nebo organizací, v nichž působí (Michael Žantovský/Knihovna V. Havla). Do dnešní 16. hodiny se vrátilo osm vyplněných dotazníků. Čtyři od kandidátů ANO, po dvou od kandidátů nominovaných ODS, resp. KDU-ČSL: Josef Bazala (KDU-ČSL, v. o 81. Uherské Hradiště), Jiří Burian (ODS, v. o. 18. Příbram), Tomáš Fiala (nestraník za ODS, v. o. 12. Strakonice), Jan Jarolím (ANO, v. o. 39. Trutnov), Zdeněk Jiříček (ANO, v. o. 72. Ostrava – město), Igor Karen (ANO, v. o. 42. Kolín), Jiří Mašek (ANO, v. o. 45. Hradec Králové), Luboš Peterka (KDU-ČSL, v. o. 12. Strakonice). I přesto, že osm vyplněných dotazníků představuje jen necelých 16 % rozeslaného počtu, je k dispozici i jedna finálová dvojice, kde voliči mohou porovnat rozdíly mezi kandidáty: strakoničtí T. Fiala a L. Peterka.

Ohledně otázky na celostátní referendum se tři kandidáti na politické reprezentanty občanů vyslovili proti konání těchto referend (oba lidovci a jeden ODS), pro stejný počet jsou přijatelná jen referenda k určitému tématu na základě zvlášť přijatého zákona. Dva zástupci ANO podporují obecný zákon o celostátním referendu, ale s nezávazným výsledkem a pouze J. Burian (ODS) je pro přijetí obecného zákona o celostátním závazném referendu.

V případě daňového systému dva kandidáti ANO a jeden z ODS prosazují rovnou daň z příjmu fyzických osob a snížení majetkových daní, lidovci jsou spokojení se stávajícím stavem a dva kandidáti (ANO, ODS) jsou za progresi a zvýšení majetkových daní. Dva vidí budoucnost i v zavedení Tobinovy daně (z finančních transakcí).

Za soběstačnost v produkci potravin a strategických výrobků se postavilo pět kandidátů, zbylá trojice požaduje jen potravinovou soběstačnost. V každé skupině jsou zastoupeny všechny tři strany)

Žádný z kandidátů neprosazuje urychlené uzavření uhelných elektráren, ale ani jejich neomezený provoz. Sedm hlasů získalo jejich uzavření po rozběhu nových jaderných bloků, tři hlasy se vyslovily pro nahrazení obnovitelnými zdroji, přičemž J. Burian (ODS) sází jen na OZE.

V řešení bytové problematiky všichni požadují zvýšenou aktivitu státu. Pouze T. Fiala (ODS) se domnívá, že stačí posílit dosavadní formy, ostatní žádají po státu ještě další, nové formy finanční podpory.

Vztahy EU a jednotlivých států ve stávajících poměrech vyhovují třem kandidátům (dva ANO a jeden lidovec), další čtyři chtějí posílení pravomocí států a J. Burian zastává názor, že pokud EU nepodstoupí reformu ve prospěch národních států, měla by ČR po důkladné ekonomické a sociální přípravě z Unie vystoupit.

Téma migrace rozdělilo kandidáty na čtveřici, která schvaluje přijímání uprchlíků z míst živelních a válečných katastrof, ale nechce žádné ekonomické migranty, trojka stranicky rozrůzněná by přijala jak uvedené uprchlíky tak legálně přicházející ekonomické migranty. I. Karen (ANO) odmítá jakékoli uprchlíky a migranty.

Cizí vojenské základny na území ČR odmítá pět kandidátů, T. Fiala (ODS) jejich případné zřízení podporuje, dva nejsou rozhodnuti nebo mají jiný názor.

Zahraniční mise Armády ČR jsou pro tři kandidáty přijatelné v bojové formě jen s mandátem BR OSN, pro čtyři s tímto mandátem nebo s mandátem NATO. EU nebo nějakého členského státu. Pro Z. Jiříčka (ANO) jsou akceptovatelné mise pouze skutečně humanitární na pomoc v případě živelných pohrom.

V příloze jsou uvedeny všechny otázky a to, kdo pro ně hlasoval.

SPaS je informační a koordinační platforma, v níž se již bezmála deset let setkávají členové různých občanských sdružení, spolků a stran (Alternativa zdola, ČSSD, Klub společenských věd, KSČM, Levice, Levicový klub žen, Ne základnám, Transform aj.).

Karel Růžička, předseda AZ, z. s.

Praha 8. 10. 2020