TZ AZ: Alternativa Zdola s partnery z V4 startuje družstevní projekt

Tisková zpráva Alternativy Zdola, o. s.

Ve uplynulých dnech se konala v Bratislavě schůzka k projektu „Rozvoj lokálních ekonomik prostřednictvím družstev“, jehož cílem je shromáždit teoretické a praktické poznatky o družstevnictví ve střední Evropě. Setkání se zúčastnila čtveřice partnerských organizací ze zemí Visegrádu: Alternativa Zdola (ČR), Szatyor Egyesület (Maďarsko), Fundacja Instytut Spraw Publicznych (Polsko) a Utópia (SR).

Práce, jež jsou postaveny na spolupráci a vzájemné výměně zkušeností všech čtyř členských organizací, se budou týkat několika témat. Teoretická část se zaměří na srovnání právních rámců zúčastněných zemí. Na základě těchto podkladů budou navrhovány legislativní změny. Výzkumná část se zaměří na zpracování případové studie již osvědčených postupů, tj. nejlepších družstev. Dále bude též vytvořena databáze relevantních informací o družstevnictví, recenzí a seznamu literatury, která bude poskytovat informace širší veřejnosti. Získané poznatky budou využity pro vybudování družstevního inkubátoru, jenž bude poskytovat know-how pro vytvoření a fungování družstva – právní, finanční a organizační poradenství. Inkubátor by mohl s pomocí grantu odstartovat příští rok zhruba ve 2. čtvrtletí. Přibližně za rok je plánována mezinárodní konference, na níž by zúčastněné organizace shrnuly získané poznatky. Součástí projektu bude rovněž mediální kampaň na podporu družstevnictví.

Zúčastněné organizace se shodly, že je mnoho dobrých důvodů pro realizaci zmíněného projektu. Družstva představují demokratickou formu podnikání s pozitivními sociálními dopady, kde každý člen má podíl na rozhodování a na vytvořeném bohatství. Hrála důležitou úlohu během hospodářské krize, kdy prokázala svoji stabilitu. Odolnost družstev je rovněž důležitá v době ekologických problémů a globálních výzev. Družstva dle účastníků projektu vytvářejí prostředí, které osvobozuje člověka, a přispívají k místní udržitelnosti života. Přinášejí upevnění vzájemných vztahů, prohlubují spolupráci mezi členy a vytvářejí příjemné pracovní prostředí.

Děkuji Vám za čas, který jste věnovali naší zprávě

S pozdravem

Ilona Švihlíková, koordinátorka AZ

Praha 7. 10. 2013