Tomáš Tožička: Výměnný kruh (LETS)

Myšlenka systematického výměnného obchodu není nová. Už během 30. a 40. let vznikaly lokální výměnné systémy v městských čtvrtích v Evropě a v USA. Dalšímu vývoji zabránila válka. Nově se myšlenka objevila ve Vancouveru v Kanadě. Tam byl v r. 1983 založen první LETS – systém (Local Exchange Trading System). Byl to impuls, který nastartoval obrovskou vlnu celosvětového zakládání výměnných kruhů, v jejichž rámci si lidé v určité malé lokalitě vzájemně vyměňují práci a zboží bez peněz. Nejvíce jsou tyto systémy rozšířeny v Holandsku, na Novém Zélandě, v Anglii, Německu, Švýcarsku, USA, Kanadě a Austrálii. Můžeme je ale také najít v méně rozvinutých zemích – Thajsku, Indonésii, Ekvádoru, Hondurasu či Papui Nové Guineji.

Obsah příručky “Tomáš Tožička: Výměnný kruh (LETS)”:

  • Jak funguje lokální ekonomika
  • Základní myšlenka výměnného kruhu
  • Tři dobré důvody pro výměnný kruh
  • Pravidla výměnného kruhu (příklad stanov)
  • Seznam možných nabídek

Příručka zdarma ke stažení na www.addepts.cz