Jak založit odbory, aby to zaměstnavatel nevěděl?

Odborový svaz KOVO to řeší dvěma způsoby, buď k základní organizaci se přidají zaměstnanci /členové jiného zaměstnavatele a fungující ZO tak příjme...