Praha 7 zřídila Komisi participace

Rada MČ Praha 7 usnesením č. 0973/14 ze dne 16. 12. 2014 zřídila Komisi participace. Komise participace má následující složení: Předseda: MgA. David...