JUDr. Petr Perman: 100 let od vzniku samostatného Československého státu

1. Konec I. světové války a nová státoprávní situace v Evropě S koncem I. světové dochází v Evropě k velkým a v té době dosud nepředvídatelným změnám,...