JUDr. Petr Perman: 100 let od vzniku samostatného Československého státu (třetí část)

Právní záruka zákonnosti a ochrany práv a právem chráněných zájmů občanů 1. Hodnocení současného stavu V předchozích dvou příspěvcích jsem se pokusil provést...