Praha 10 vyzývá občany: Zanechte svou stopu na „desítce“!

Radnice Prahy 10 připravila společně s neziskovou organizací Agora Central Europe, o. p. s., unikátní projekt, v jehož rámci budou občané této čtvrti přímo určovat využití financí z rozpočtu městské části. Pro projekt participativního rozpočtu s názvem „Moje stopa“ vyčlenilo zastupitelstvo z obecní kasy částku 5 000 0000 korun. Praha 10 se tak stane průkopníkem participativního rozpočtu v České republice.

Občané budou moci přicházet s návrhy na vybudování či obnovu parků, dětských hřišť, rekonstrukce vybraných objektů či další úpravy veřejných prostor a hlavně sami hlasováním rozhodnout, které návrhy radnice zrealizuje.

„Fantazii se meze nekladou, jsme sami zvědavi, s jakými nápady naši občané přijdou. Finanční limity na jeden návrh jsou stanoveny v rozmezí 50 000 až 1 000 000 Kč. Samozřejmě je důležité, aby navržené projekty byly reálně uskutečnitelné,“ vysvětlil radní Prahy 10 Bohumil Zoufalík.

Své návrhy budou moci občané podávat prostřednictvím internetových stránek http://moje-stopa.cz/, popřípadě odevzdávat v papírové podobě na podatelně úřadu, a to v období od 14. 9. do 13. 11. 2015. Poté každý návrh projde ověřením proveditelnosti, a s navrhovateli těch projektů, které budou posouzeny jako „životaschopné“, začne úřad spolupracovat na přípravě jejich prezentace. V průběhu ledna 2016 pak navrhovatelé představí své projekty na veřejných setkáních s obyvateli.

Po prezentacích návrhů bude odstartována fáze hlasování, které by mělo proběhnout v první polovině února na webu http://moje-stopa.cz/. Obyvatelé Prahy 10 bez přístupu k internetu budou moci o projektech hlasovat ve Středisku územního rozvoje úřadu, kde zájemci budou moci odhlasovat s pomocí zaměstnanců úřadu.

Vyhlášení vítězných projektů se uskuteční rovněž na výše uvedené internetové stránce a také prostřednictvím vybraných médií, a to ve druhé polovině února 2016. Ihned poté přistoupí radnice k realizaci vítězných projektů.

„Já osobně se na návrhy moc těším. Věřím, že naši občané přijdou se zajímavými nápady, které zanechají dlouhodobou stopu v naší městské části a přispějí k dalšímu zlepšení či zpestření života na desítce,“ uvedla starostka Prahy 10 Radmila Kleslová.

Odborným konzultantem projektu Moje stopa je nezisková organizace Agora CE, která usiluje o zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty.

„Prahu 10 si lidé spojují s úplně jinými věcmi, než je participativní rozpočtování. Potěšila nás proto míra zaujetí, s jakou jde radnice desítky do realizace participativního rozpočtu. Doufám, že naše zkušenost zde bude dobrým příkladem, jak i další radnice v ČR mohou zlepšovat podmínky pro spolupráci mezi občany a radnicí,“ říká Vojtěch Černý z Agora Central Europe.

Více informací najdete na: http://moje-stopa.cz/
Koordinátor projektu: Kateřina Vávrová, katerinav@praha10.cz, tel. 267 093 639
Tiskový mluvčí Prahy 10: Vít Novák, vitn@praha10.cz, tel. 605 759 814