Pokračovanie projektov podporených z participatívneho rozpočtu mesta

V júni 2015 občania Banskej Bystrice rozhodli svojimi hlasmi o projektoch, ktoré získali podporu z participatívneho rozpočtu mesta v celkovom objeme 19.370 €. Do rozhodovania sa zapojilo takmer 500 Banskobystričanov.

Podporu získalo  päť projektov, pričom Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo dofinancovať projekt, ktorý skončil na šiestom mieste. Podporené projekty sa od júla 2015 realizujú. Prinášame krátku sumarizáciu ako tieto projekty pokračujú.

Laskomerské single traily

Tento projekt je určený pre široké spektrum vyznávačov horských bicyklov a prinesie nové možnosti jazdenia a vyžitia na horskom bicykli, získal podporu vo výške 3503,40 €. V rámci projektu sa vytvoria špeciálne chodníky pre jazdu na horskom bicykli v Laskomerskej doline.

„V septembri sa členovia koordinačnej rady po dohode s predkladateľom projektu vybrali na zaujímavú prehliadku postupu prác na tvorbe singletrailov. V  lese nad Laskomerskou dolinou brigádnici-dobrovoľníci tvoria trasy pre bikerov. Zistili sme, že práca je to veľmi namáhavá. Konkrétne ide o zmenu a prispôsobovanie prírodou vytvoreného terénu tak, aby bol vhodný a zaujímavý pre tých, čo si chcú vychutnať jazdu na horskom bicykli,“

uvádza Daniela Haragová, členka koordinačnej rady participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu.

Ďalej dodáva:

„V tomto prípade si brigádnici nevystačia len so svojím vlastným úsilím a nápadmi, nevyhnutný je tiež príspevok zo strany prírody, minimálne v podobe dažďa, ktorý pomáha k vytvoreniu želanej kvality trate. Brigádnici sa snažia vytvoriť vhodnú trať jednak  zabezpečením kvality pôdy na trati, ďalej spevňovaním okrajov trate tam, kde je to potrebné a tiež formovaním nerovností na povrchu, aby boli traily pre bikerov zaujímavou trasou.“

Pavol Krnáč z Občianskeho združenia KoLesom, ktoré projekt Laskomerských singletrailov predložilo, vyzýva záujemcov, ktorí by chceli pomôcť pri brigádach na úpravách terénu, aby sledovali ich facebookovú stránku z www.facebook.com/KoLesom.oz, na ktorej pravidelne uverejňujú výzvy na brigádu, prípadne je možné sa kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy kolesom.oz@gmail.com.

Sásovská mozaika

Projekt bol podporený sumou 4.660 €. V jeho rámci prebehli počas letných mesiacov 2 workshopy v Komunitnom centre Občianskeho združenia Nádej deťom. Dorota Martincová, predkladateľka projektu Sásovská mozaika, vysvetľuje:

„Počas prvého stretnutia sme sa zoznamovali, učili účastníkov a účastníčky rozprávať príbehy s využitím rôznorodých symbolov a spoločne tvorili a kreslili víziu, ako by mozaika mohla vyzerať. Deti si vybrali motív kolesa, do ktorého sa postupne budú zapracúvať jednotlivé obrázky, ktoré si predkreslili a ktoré doplnia ďalší zúčastnení a zúčastnené, keď sa bude pracovať priamo na stene.“

A pokračuje:

„V rámci druhého workshopu sme prezentovali mozaiky, ktoré komunity vytvorili v iných mestách a krajinách, učili sa skladať obrázky z papierových výstrižkov a vyskúšali si tak, ako sa bude pracovať s mozaikovými kachličkami. Dobrovoľníci si za odmenu mohli pozrieť a vypočuť tanečné a spevácke vystúpenie skupiny Romano Rat, v ktorej pôsobia deti zapojené do projektu. Stretnutí sa doposiaľ zúčastnilo 38 ľudí.“

 V septembri pripravili stenu, na ktorej vznikne mozaika, natreli ju špeciálnym náterom a začiatkom októbra začali s tvorbou mozaiky. Fotogalériu nájdete TU.

Zabezpečenie chodu detského FS Radosť Banská Bystrica a tlač prezentačnej brožúry

Hlavným cieľom projektu, ktorý získal podporu 3.500 eur, je zlepšiť prezentáciu súboru navonok formou reprezentačnej brožúry a pokrytie nákladov na prevádzku súboru.

„Snahou nášho detského folklórneho súboru je dôstojná reprezentácia nášho banskobystrického regiónu, ktoré je špecifické svojou ľudovou hudbou, tancom a pestro vyšívanými krojmi, ale aj ponúknuť deťom priestor na efektívne využitie voľného času. Svojou činnosťou sa snažíme podnecovať záujem o folklórnu činnosť, aby si aj dnešná mladá generácia ctila a vážila ľudové tradície, remeslá, zvyky, piesne, tance. Našou snahou je zachovávať a zbierať zdedené vzácnosti našich predkov a s hrdosťou ich prezentovať verejnosti,”

hovorí Zuzana Krnáčová, realizátorka projektu. V súčasnosti prebiehajú práce na propagačnej brožúre.

Ďalšími podporenými projektmi, o ktorých priebehu sa dozviete nabudúce, sú:

  • Oddychová zóna pre deti a dospelých v mestskom parku s výtvarnými prvkami s rozpočtom 1.900 €
  • Dopravné ihrisko s rozpočtom 5.000 €
  • EKO Fončorda – Externá Komunitná Obývačka s rozpočtom 4.999 €

Zdroj: http://www.bystricoviny.sk/spravy/pokracovanie-projektov-podporenych-z-participativneho-rozpoctu-mesta/