Oficiální postoj velké Prahy k participativnímu rozpočtu

Jaký je oficiální postoj velké Prahy k participativnímu rozpočtu?

“Dobrý den, v období duben až srpen 2012 jsme od Vás prostřednictvím webu http://www.rishmp.cz/ obdrželi projektový námět do Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (viz příloh…a). Dne 6. listopadu 2012 byl na jednání Pražské rady pro výzkum a ekonomiku uzavřen výběr projektových námětů do Akčního plánu strategie. Zaslaný projekt: Participativní rozpočet pro Prahu nebyl doporučen k zařazení do akčního plánu strategie. To samozřejmě nevylučuje možnost jeho uplatnění jiným způsobem, ani jeho realizaci s využitím stávajících nebo budoucích veřejných podpůrných zdrojů v závislosti na podmínkách jejich poskytnutí. Podle předběžného vyjádření Odboru evropských fondů MHMP však projekt není kompatibilní se stávajícími pražskými operačními programy OPPK/OPPA. Vhodnost pro podporu z evropských fondů v období 2014-2020 není zatím možné posoudit. S pozdravem Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce.”