Občanské noviny (ČT): Svépomoc, spolupráce solidarita – Ilona Švihlíková o družstevnictví

Družstevnictví je stále populárnější formou podnikání, s níž je po celém světě spjatá téměř jedna miliarda lidí. K mimořádnému boomu dochází v současnosti například v USA, ale i v zemích, v nichž mnozí družstva ještě stále vnímají jako relikt nedávné minulosti. Co je dnes na družstevnictví, které není výmyslem minulého režimu, ale jehož tradice sahá hluboko do 19. století, tak přitažlivého?

V EU existuje 160 tisíc družstevních podniků, jež vlastní 123 milionů členů a které poskytují pracovní místa pro 5,4 milionu osob. Evropský parlament schválil v roce 2013 zprávu O přispění družstev k překonání krize. Vyplývá z ní, že právě družstva překonala krizi nejlépe. Díky tomu, že nejsou primárně orientována jen na zisk a svou lokální ukotveností podporují zaměstnanost a místní komunitu, jsou stabilní a odolnou formou podnikání.

Zajímalo nás, jak dnes fungují v České republice družstva, která dovedou spojit ekonomicky úspěšné podnikání s šetrností k přírodě i lidem: v regionech jsme navštívili družstvo zemědělské, sociální a lesní, v metropoli družstevní kavárnu.

Délka pořadu: 8 min. ČT 2016

Zdroj a video: http://www.ceskatelevize.cz/