Vojtěch Černý a Kateřina Vávrová: Občané Prahy 10 chtějí 21 miliónů korun na úpravy veřejných prostor

V České republice tak vzniká jeden z prvních tzv. participativních rozpočtů, který pomáhá na Praze 10 realizovat nezisková organizace Agora CE.
Doručené návrhy cílí na širokou škálu oblastí – revitalizaci různých prostranství či parků, budování nových hřišť či umístění nových solitérních prvků ve veřejném prostoru.

Velkým tématem se stala i doprava – občané navrhují zklidnění určitých ulic a hodně se ve svých projektech orientují i na vybudování bezpečnostních prvků v dopravě.

„Čekali jsme řadu návrhů drobných úprav jako třeba oprava chodníků. Je však vidět, že aktivní občané o svém okolí uvažují spíše v širších souvislostech,“ komentuje seznam návrhů Vojtěch Černý z Agory.

Občané Prahy 10 odevzdali celkem 49 nápadů. Kvůli vysokému počtu i různorodosti návrhů teď čeká úřad městské části nelehký úkol – tzv. technická analýza. Během ní bude každý z návrhů zevrubně prozkoumán, a to jak z hlediska nákladů, tak i v otázce praktické proveditelnosti.

Vzhledem k tomu, že občanům byla nastavena jen základní pravidla, nikoliv šablony k textovým popisům a obrazovému materiálu, je sada podaných návrhů obrovskou paletou lidské tvořivosti. Návrhy došly jak v téměř profesionálním zpracování, tak i ve formě rukou malovaných obrázků. Projekt zaujal občany všech věkových kategorií, nejstaršímu navrhovateli je úctyhodných 87 let, ale jako téma ke školní práci jej využili i žáci 5. C ze základní školy Nad Vodovodem.

Nicméně kvalita zpracování neovlivní technickou analýzu, kterou nyní bude úřad provádět. Ten nebude návrhy občanů nějak známkovat, ale jen posuzovat, zda jsou vůbec uskutečnitelné. Analýza přijatých návrhů bude probíhat až do konce roku. Na leden pak jsou naplánována veřejná setkání, kde budou autoři návrhů své nápady prezentovat svým sousedům.

Co lidé z Prahy 10 navrhují do participativního rozpočtu?
Prohlédněte si seznam došlých projektů!

V únoru odstartuje rozhodující část projektu Moje stopa, tedy hlasování občanů o jednotlivých návrzích. Hlasování potrvá do 12. února a bude probíhat elektronicky na webových stránkách www.moje-stopa.cz. Zvítězí samozřejmě projekty, které získají nejvyšší počet hlasů. Již od března 2016 pak odstartuje realizace prvních investičních akcí.

Zdroj: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6704411