Spojenectví práce a solidarity Spojenectví práce a solidarity

Monika Hoření: První máj 2013: SPaS jako svorník levice

V duchu široké levicové spolupráce a diskusemi s lidmi – účastníky pražské prvomájové manifestace KSČM (dopoledne) a ČSSD (odpoledne) - se nesl prvomájový mítink Spojenectví Práce a Solidarity (SPaS) v hlavním městě. Jeho stánky zaujaly »strategické« místo před vstupem na holešovické Výstaviště, kde Svátek práce oslavily obě levicové strany. »Máloco je nyní tak zoufale aktuální a zároveň tak opovrhované jako práce. Zbohatnout poctivě prací je mladou generací...

Panel SPaSu: k demokracii

Panelová diskuse: Demokracie: jak ji měřit a co si od ní slibujeme   diskutovali PhDr. Milan Valach, PhD., JUDr. Miroslav Polreich, Ing.arch. Oleg Rybníkář, CSc., MUDr. Ivan David, CSc. Video: http://www.youtube.com/watch?v=RmzhdPGz8yU&feature=g-u-u

Panelová diskuse - prostor pro nový subjekt na levici?

Video můžete zhlédnout zde: http://www.youtube.com/watch?v=Judp8aWd6jE&feature=g-all-u

Panelové diskuse: Úloha státu a partokracie

SPaS spolu s Levicovou frakcí ČSSD uspořádal další panelové diskuse k zásadním tématům:   Úloha státu - názory na stát zazní od Ivana Davida, Daniela Solise, Václava Novotného a Jana Korála Video: http://www.youtube.com/watch?v=8U8purXgK3o&feature=relmfu   Partokracie (aneb role a postavení politických stran) - Marek Hrubec, Milan Neubert, Ivan David Video: http://www.youtube.com/watch?v=5Vw1a63eyfs&feature=relmfu Diskuse: ...

Panelová diskuse SPaS - rasismus

Panelová diskuze ELP-ČSSD a SPaS Rasizmus 26. 3. 2012 Členové panelu: RNDr.Mirek Prokeš, PhDr. Zdeněk Zbořil, Jan Kavan. Diskutovalo se o rasizmu v podmínkách ČR, dále také z hlediska mezinárodního společenství a občanských  iniciativ. Videa z panelové diskuse můžete shlédnout zde:   Zbořil   http://youtu.be/lbgAHhqdAR4   Kavan http://youtu.be/SpEf-oHDO-8   Prokeš  ...

Tisková konference ze dne 6.1.2012

Společenství práce a solidarity se aktivizuje tiskovou zprávu připravil Jan Kavan Spojenectví práce a solidarity (SPaS) zorganizovalo svou tiskovou konferenci 6.ledna v budově odborových svazů, kde se SPaS pravidelně schází. Mluvčí SPaS Jan Kavan připomněl loňskou petici za nové volby, neboť „samotná demise vlády nic neřeší". SPaS poměrně rychle sehnal pod petici více než 10 000 podpisů, což umožnilo petičnímu výboru PS zorganizovat 12. října petiční slyšení, na které se měla...

Manifest SPaS

Manifest SPaS         Kdysi kulturní země světa pohlcuje zhoubný nádor. Je jím neoliberalismus, který pod zástěrkou tzv. reforem postupně znehodnocuje veřejné služby, kulturu, lidské vztahy, kvalitu života a přírodní prostředí. Útočí tak na samotnou lidskou pospolitost, ekologickou rovnováhu a její udržitelnost, tedy nutné podmínky pro přežití lidstva. Hyperburžoazie vlastnící nadnárodní monopoly vykrádá...

Seminář SPaS ke školství

První pololetí s úspěšnými seminářemi Spojenectví práce a solidarity jsme symbolicky zakončili tématem školství a jeho věčných reforem.   Eduard Zeman, bývalý ministr školství Video: http://www.youtube.com/watch?v=OSQDJu0_aGg&feature=g-all-u

Seminář SPaS - Oskar Krejčí

Video ze semináře s diskusí o české zahraniční politice a globálních tendencích v mezinárodních vztazích: http://www.youtube.com/watch?v=tgkrT5991B8&feature=g-all-u   Abstrakt Věc:                             přednáška „Česko v 21. století" Dne:...

Stanovisko SPaS k vládní politice vůči průběžnému penzijnímu systému

30.5.2012 Vláda ničí průběžný systém i důchodový účet Stanovisko Spojenectví práce a solidarity, prezentované na úterní pražské demonstraci důchodců Vládá ničí důchodový účet a oslabuje průběžný systém, protože: - opakovaně snižovala sociální pojistné (6x)! - zavedla stropy pojistného pro nejbohatší - připouští, aby lidé nad 50 let řešili tíživý problém nezaměstnanosti přechodem do předčasného důchodu. Cílem je vytvořit ideové podhoubí pro tzv. opt-out,...

SPaS seminář: Ivan David o zdravotnictví

Ivan David o zdravotnictvím jako veřejném systému, video: http://youtu.be/4P7jXt92_eo

Seminář SPaS - sociální politika

Miroslav Opálka hovoří o sociálním systému v ČR, solidaritě a budoucnosti sociálního státu. Video: http://www.youtube.com/watch?v=WyTPw_hk_XI

SPaS děkuje demonstrujícím

24.4.2012 Prohlášení Spojenectví práce a solidarity děkuje veřejnosti   Spojenectví práce a solidarity (SPaS) sdružující na společné platformě občanské a politické organizace, iniciativy, ale i jednotlivce, vyslovuje své poděkování všem, kdo připravovali demonstraci na Václavském náměstí 21. dubna 2012, a vyjadřuje svou úctu každému, kdo se vlastní akce zúčastnil. Jsme přesvědčeni o tom, že lidé práce se musí znovu chopit emancipační iniciativy a získat zpět...

Nucená práce - robota 21. století

Nucená práce S rostoucím znepokojením sledujeme vážně míněné diskuse o zavedení institutu nucené práce do českého právního řádu. Co jiného než nucená práce je totiž ustanovení z tzv. reforem, které vláda předkládá parlamentu a které požaduje, resp. podmiňuje vyplácení podpory v nezaměstnanosti účastí příjemce podpory na tzv. veřejné službě v rozsahu až 20 hodin týdně? Takové nařízení musí být přece protiústavní, jistě je v rozporu s Listinou základních práv a...
— 20 Položiek na stránku
Ukazujem 1 - 20 z 33 výsledkov.

PaS: Práce a solidarita: Leden 2013 PaS: Práce a solidarita: Leden 2013

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Manifest SPaS

 
 
 
 

Kdysi kulturní země světa pohlcuje zhoubný nádor. Je jím neoliberalismus, který pod zástěrkou tzv. reforem postupně znehodnocuje veřejné služby, kulturu, lidské vztahy, kvalitu života a přírodní prostředí. Útočí tak na samotnou lidskou pospolitost, ekologickou rovnováhu a její udržitelnost, tedy nutné podmínky pro přežití lidstva. Hyperburžoazie vlastnící nadnárodní monopoly vykrádá nejen země třetího světa, ale i země, z nichž se zrodila. Ve státech, které ovládnou metastáze nádoru neoliberalismu, velkoburžoazie sama sobě snižuje daně, a nakradené miliardy ukládá v daňových rájích, které si k tomu účelu vytvořila. Obyvatelům napadených zemí zůstávají jen „veřejné" dluhy. To vše se děje za podpory neoliberálních vlád. Deficity, které způsobí, jsou pak zneužívány pro nutnost dalšího šetření na lidech bez ohledu na zhoršování kvality jejich života. Po světě se pak šíří nezaměstnanost a bída.

 

Je nutné rozhodně zabránit všem tzv. reformám, které narušují rovnost příležitostí a usnadňují demontáž zbytků sociálního státu, čímž pomalu mění naši společnost v džungli. Vzdělání nesmí být výsadou bohatých. Plánovaný nadstandard ve zdravotnictví nesmí ohrozit všeobecnou dostupnost a kvalitu zdravotní péče. V důchodové reformě plánovaný tzv. druhý pilíř by určitě oslabil současný první pilíř průběžného systému, a tím drasticky snížil budoucí důchody občanům, kteří do systému celý život přispívali a nemají zájem o soukromé připojištění. To musí být založeno na plné dobrovolnosti a nesmí být dobrovolně povinné, jak to navrhuje současná vládní koalice.

Chceme zajistit návrat k progresivnímu zdanění příjmů, podpořit domácí živnostenské aktivity a nesmiřitelně bojovat s bezskrupulózními firmami všeho druhu.

Stát neoliberálů byl zbaven odpovědnosti za veřejný prospěch. Je proto naším prvním úkolem vrátit státu, krajům, městům a obcím odpovědnost právě za veřejný prospěch. Společnost bez mezilidských vazeb a bez solidarity nemůže existovat. Trvalý zápas o důstojnou existenci každé lidské bytosti nelze nikdy vzdát. Má-li lidská pospolitost přežít, je nutné se neoliberálům postavit dříve, než se rozklad stane nezvratným. Princip solidarity spolu s principy plné svobody a rovnosti v důstojnosti představuje jádro hodnot demokraticky a sociálně vyspělé a spravedlivé moderní společnosti. To je její proslulý "vyšší princip mravní".

 

Chceme důsledně prosazovat přijetí zákona o obecném referendu. Je skandální, že jej dosud nemáme, i když je to v rozporu s Ústavou republiky, i když to brání rozvoji občanských aktivit všeho druhu. Zajistit normální fungování právního státu a společnosti založené na solidaritě a odpovědnosti, to by mělo být společným úkolem všech, kdož neztratili smysl pro občanskou čest. Podporujeme nárůst občanské participace, nejen ve sféře politické, ale také ekonomické. Stát musí patřit občanům, nikoliv finanční oligarchii!

Neoliberalismus už dál nemůže předstírat hru na svobodu, kterou chce jen pro nejbohatší - jako právo svobodně cokoli koupit a kohokoli utlačovat. Po privatizaci a restituci majetku přichází další restituce – restituce bídy, jakou si dnešní staří lidé z dětství už sotva pamatují. Nebývalá korupce je nezadržitelná, pokud zloději a jimi instalovaní politici budou bránit zkoumání původu majetku. Dnes se na krytí rostoucí korupce podílejí některé špičky justice a policie. Kariéra mnohých z nich závisí na tom, jak se jim daří podporovat tuto zločinnost.

 

Nádor neoliberalismu musí být odstraněn včetně všech jeho metastáz v hospodářské i sociální politice. Veřejný zájem musí být znovu podroben veřejné kontrole. Veřejnoprávní média musí sloužit objektivnímu informování a důležité zprávy nesmějí být před veřejností skrývány jako dosud.

Takhle to už dál nejde. Chceme změnu. Chceme ji v rodné obci, ve svém kraji, ve své republice, ale i v Evropské unii, k níž se hlásíme.

 

Neoliberalismus nevyhnutelně vede evropské země i Spojené státy americké a jejich obyvatele nezadržitelně k hospodářskému, sociálnímu a morálnímu úpadku. Braňme se! Neoliberalismus dnes hrozí, že svými údajně úspornými „reformami" vygumuje také původní principy evropské solidarity a spolupráce. My jsme pro Evropu autenticky demokratickou, Evropu sociálně spravedlivou, Evropu svobodných občanů a jejich aktivního podílu na rozhodování o všech klíčových otázkách evropské agendy. Nechceme Evropu elit, ratingových agentur, nezodpovědného a sobeckého finančního kapitálu a ziskuchtivých nadnárodních korporací. Nechceme evropské panství finančních oligarchií místo integrované Evropy solidárních občanů a spolupracujících regionů a států.

 

My, členové Spojenectví Práce a Solidarity, budeme důsledně bránit společnost lidí žijících z plodů vlastní práce před neoliberalismem a všemi jeho metastázami. Budeme se zasazovat o alternativy. Jiný svět je možný!

 

Mluvčí:

Jan Kavan                                     Milan Neubert                         Ilona Švihlíková

Praha 6. září 2011

více informací najdete na: http://www.i-spas.cz