Odkazy - bezdomovectví Odkazy - bezdomovectví

AZ doporučuje:

 

Základní sumarizace odkazů je k nalezení zde:

http://www.bezdomovci.estranky.cz/

 

pro další orientaci v dané oblasti lze hledat také  zde: 

 

Registr poskytovatelů sociální služeb: 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg

lze by hledat službu podle krajů i druhu, 

 

Projekt integrace pro lidi bez přístřeší a práce:

http://www.projektintegrace.cz/index.php?strana=zpet-do-prace

 

další adresář organizací : 

http://www.nicm.cz/bezdomovectvi-adresar-organizaci-0

 

Sociální bydlení - úvod Sociální bydlení - úvod

Prosazení zásady
„Každý má právo na důstojné bydlení, přechodně aspoň ubytování, s vynaložením nákladů přiměřených jeho možnostem. Veřejná správa to zajišťuje a v případech nouze pomáhá dosáhnout co nejrychleji tohoto práva za předpokladu aktivity občana, je-li možné od něj nějakou spravedlivě požadovat"
v legislativě i v praxi.

K tomu:
• Formulování aktuálních požadavků a návrhů na změny legislativy a praxe v oblasti bydlení, včetně přenášení zahraničních zkušeností, vývoje a požadavků.
• Připomínkování a vlastní návrhy změn legislativy.
• Soustředění ucelených informací k problematice bydlení, jejich průběžná aktualizace, hodnocení a poskytování – včetně propojení na spolupracující weby – občanská sdružení, veřejné a státní instituce, specializované časopisy apod., udržování knihovničky k bydlení.
• Rozšiřování „nejlepší praxe".
• Prosazování a pomoc při důsledném dodržování platné legislativy, včetně požadavků vyplývajících z nadnárodního práva.
• Přímá i nepřímá účast na formulování a uplatňování politiky státu, krajů a obcí.
• Provozování vlastních poraden k problematice bydlení a spolupráce s podobnými poradnami jiných provozovatelů.
• Příprava návodů, vzorových řešení, manuálů apod. – vlastní i ve spolupráci, jejich šíření.
• Organizace výměny zkušeností, informování o příkladných a odstrašujících příbězích, nabídek pomoci nebo řešení.
• Organizace informačních, protestních a podpůrných akcí k prosazení změn v oblasti bydlení.

Jako aktuální témata, kterým se bude AZ věnovat přednostně, vyplývají:
- problémy související s deregulací nájemného, pomoc především seniorům
- problematika bezdomovectví, nejen pokusy o řešení situace, ale především prevence!
- Inspirace ze zahraničí: systémy sociálního bydlení např. ve Vídni

Novinky - sociální bydlení Novinky - sociální bydlení

Squatteři a bezdomovci jsou dvě rozdílné skupiny

Zatímco bezdomovectví je v drtivé většině následek sociálního vývoje, squatterství je určitý druh rebelství, projev ideových hodnot, zejména odporu vůči konzumní společnosti a kapitalismu. Vyplynulo to z diskusí v rámci nedělní akce »Může být squatting cestou k oživení mrtvého prostoru?«, kterou uspořádali studenti Univerzity Karlovy s podporou občanské iniciativy Alternativa zdola na pražské usedlosti Cibulka, kterou v minulosti squatteři obývali. Na více...

Lukáš Rychetský: Ubytovny, nebo byty?

Zdroj: http://www.advojka.cz/archiv/2013/24/ubytovny-nebo-byty Proč potřebujeme zákon o sociálním bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj několik let otálí s předložením návrhu zákona o sociálním bydlení. Žonglování se slovy, ignorování výzkumů situace sociálně slabých i názoru jich samotných nahrává domněnce, že stát problém řešit ve skutečnosti nechce. Z čekání na některé zákony, které jsou považovány za zásadní...

Andrea Cerqueirová - Sociálně-ekologické byty v Innsbrucku

Zdroj: Parlamentní listy (září/2011) Lodenareál se sociálními byty v Innsbrucku. Innsbrucký Lodenareál v lecčems předčí novodobé české novostavby prodávané za mnoho milionů nebo pronajímané za desetitisíce korun. Ve zdejších pasivních domech, ve kterých se dá výrazně ušetřit za energie, jsou sociální byty. Nájemníci zaplatí méně než polovinu toho, co by vydali v jiných bytech. Malebné bytové domy s balkonky, na nichž jsou vyobrazené květiny, ladí s Alpami i...

Karel Růžička: Hledá se definice sociálního bydlení

Vést diskusi o definici a standardech sociální ho bydlení, zabývat se též kompetentností k bydlení, reálně naplnit ideu prostupnosti bydlení a také řešit zaměstnání pro lidi sociálně ohrožené – tak lze vymezit závěry veřejné diskuse »Sociální bydlení vers. byznys s chudobou«, která proběhla ve středu večer v Praze v kavárně Era svět. Sociolog Štěpán Ripka ocenil, že téma sociálního bydlení, které před lety bylo na okraji zájmu politiků, se nyní stalo...

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

Zdroj: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Koncepce-prevence-a-reseni-problematiky-bezdomovectvi-v-CR-do-roku-2020.pdf Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 od AlternativaZdola

Libor Prudký : Na okraj „Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020“

Minulý týden vláda přijala „Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR". V mnoha ohledech se jedná o přelomovou záležitost. Nejdůležitější pro realizaci koncepce však bude kooperace a koordinace všech zúčastněných aktérů. Ve středu 28. srpna schválila vláda ČR (v demisi) „ Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 ". Schvalování proběhlo neobvykle rychle, protože do vlády šel tento text v květnu tohoto roku. Bylo to proto, že jde o téma...

AZ se přihlásila do Platformy pro sociální bydlení

Ustavující prohlášení Platformy pro sociální bydlení   V roce 2012 se centrální (státní) orgány zabývaly několika opatřeními, jež – pokud budou schválena – budou mít významné dopady na život domácností, které si nejsou z jakýchkoli důvodů samy schopny zajistit bydlení na otevřeném trhu. Byly připraveny novely, v jejichž důsledku by o dávky na bydlení přišla polovina současných příjemců. Ministerstvo práce a sociálních věcí dále vytvořilo návrh vymezení okruhu...

Záznam diskuze na téma existence tzv. sociálních ubytoven

Praha, 17.4.2013 12:18, (ROMEA)   V pondělí 15. dubna proběhla v konferenčních prostorách HUB PRAHA diskuze o tzv. sociálních ubytovnách „Odkladiště pro ty, co nechceme" s hlavním tématem zda má stát podporovat, anebo rušit tzv. sociální ubytovny. V diskusi vystoupili: Helena Jedináková ředitelka úseku sociálních služeb občanského sdružení Vzájemné soužití Miroslav Kalous náměstek ministra pro místní rozvoj pro územní a bytovou politiku ...

Sociální bydlení - koncepce AZ

Občanská iniciativa Alternativa zdola k problematice bydlení 1. Prosazujeme jasné zakotvení práva na bydlení do ústavního pořádku a navazující legislativy, nejméně podle zásady "Každý má právo na důstojné bydlení, přechodně aspoň ubytování, s vynaložením nákladů přiměřených jeho možnostem. Veřejná správa se na všech stupních podílí na zajištění tohoto práva a v případech nouze pomáhá dosáhnout co nejrychleji jeho naplnění spolu s využitím spolupráce občana,...

Další asociální návrh vlády: zrušení příspěvku a doplatku na bydlení!

Vláda chce zrušit příspěvek a doplatek na bydlení S plánovaným zrušením příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení k březnu příštího roku vyjádřily v úterý nesouhlas Sdružení nájemníků ČR, Občanské sdružení majitelů domů a Rada seniorů. Předseda Sdružení nájemníků Milan Taraba upozornil, že zákon zaviní nárůst počtu bezdomovců. Zrušení dávky státní sociální podpory – příspěvku na bydlení – a dávky v hmotné nouzi – doplatku na bydlení – obsahuje balík zákonů měnící daně. Náhradou...

Sociální bydlení - leták

Máte právo na příspěvek na bydlení   pokud vám na nájem a služby spojené s bydlením nestačí 30 procent příjmu a platíte víc, než činí „ normativ ".   Příjem domácnosti se posuzuje čtvrtletně, počítá se měsíční průměr V Praze přispějí, teprve když náklady překročí 35 procent příjmu Přispívá se na nájem přiměřeného bytu, energie, vodné, stočné a vytápění Přiměřenost bytu (vlastně nájmu) určuje „normativ" podle velikosti obce Příspěvek lze...

Sociální bydlení - úvod

Prosazení zásady „Každý má právo na důstojné bydlení, přechodně aspoň ubytování, s vynaložením nákladů přiměřených jeho možnostem. Veřejná správa to zajišťuje a v případech nouze pomáhá dosáhnout co nejrychleji tohoto práva za předpokladu aktivity občana, je-li možné od něj nějakou spravedlivě požadovat" v legislativě i v praxi. K tomu: • Formulování aktuálních požadavků a návrhů na změny legislativy a praxe v oblasti bydlení, včetně přenášení zahraničních zkušeností, vývoje a...

Odkazy - bezdomovectví

AZ doporučuje:   Základní sumarizace odkazů je k nalezení zde: http://www.bezdomovci. estranky.cz/   pro další orientaci v dané oblasti lze hledat také  zde:    Registr poskytovatelů sociální služeb:  http://iregistr.mpsv.cz/socreg lze by hledat službu podle krajů i druhu,    Projekt integrace pro lidi bez přístřeší a práce: http://www.projektintegrace. ...

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Občanská iniciativa Alternativa zdola k problematice bydlení

1. Prosazujeme jasné zakotvení práva na bydlení do ústavního pořádku a navazující legislativy, nejméně podle zásady "Každý má právo na důstojné bydlení, přechodně aspoň ubytování, s vynaložením nákladů přiměřených jeho možnostem. Veřejná správa se na všech stupních podílí na zajištění tohoto práva a v případech nouze pomáhá dosáhnout co nejrychleji jeho naplnění spolu s využitím spolupráce občana, je-li možné od něj nějakou spravedlivě požadovat" a plné uplatnění této zásady v praxi. Vidíme v tom naplnění první části článku 25 Všeobecné deklarace lidských práv: „Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření."[1] Protože lidé potřebují nejen bydlení, ale i práci a sociální včlenění, prosazujeme, aby společnost byla organizována tak, aby to pro každého bylo zajišťováno, aby každý měl příležitost i nárok.

 1. Podporujeme zpracování, přijetí a uplatnění zákona o sociálním bydlení, který by zajišťoval naplnění práva na bydlení pro všechny občany, kteří z ekonomických nebo sociálních důvodů nejsou schopni bydlení své nebo své rodiny zajistit, ať už krátkodobě nebo dlouhodobě (především akutně ohrožených sociálním vyloučením).
 2. Uznáváme, že vládou přijaté Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (Usnesení vlády č. 524/2011) a Koncepce bytové politiky (Usnesení vlády 292/2005) obsahují řadu kladných prvků, které je nutné důsledně uskutečnit, což se však v dostatečném rozsahu neděje. Zároveň požadujeme jejich zpřesnění a doplnění, aby obsahovaly zajištění práva na bydlení, přijetí zákona o sociálním bydlení a zákona o nájemním bydlení, který by zajistil dobré hospodaření s nájemními domy a byty a zároveň stanovení nájemného vycházejícího z nákladů a stanoveného přiměřeného zisku, úkoly jednotlivých stupňů a orgánů veřejné správy v oblasti bydlení, zamezení dalšího zvyšování nákladů na bydlení ve vztahu k příjmům rodin a na to zaměřenou regulaci trhu s byty a bydlením, včetně jednotlivých typů nákladů.
 3. Podporujeme požadavek na vlastní iniciativu občanů a její organizování, především v oblastech:
  • bydlení, výstavby a rekonstrukcí bytů, také cestou podpory svépomoci, družstev a společenství vlastníků (bytových) jednotek, samosprávy v neziskovém bydlení;
  • šíření informací o sociálním bydlení;
  • nároků a možností v oblasti bydlení, včetně těch, které vyplývají ze zákonů o sociální podpoře nebo pomoci nebo veřejných programů podpory bydlení;
  • osvěty a dobrých zkušeností, rozšiřování domácí i zahraniční "nejlepší praxe".
 4. Žádáme zastupitelstva obcí a jejich orgány, aby problematiku bydlení analyzovaly a zařazovaly ji do svých plánů a agend (územní plány, politika bydlení propojená na politiku zaměstnanosti jako součásti rozvoje každé obce, plány pro krizové situace atd.), aby zajištění bydlení, přednostně sociálního a nouzového, patřilo mezi jejich významné funkce na základě koncepce státu, která by obsahovala i ekonomické zajištění takové funkce, a aby se v souladu s potřebami obce a jejích obyvatel staraly o přiměřené množství bytů ve vlastnictví obce s nájemným zajišťujícím jak dobré hospodaření, tak přijatelnost pro nájemníky.
 5. Žádáme zastupitelstva krajů a jejich orgány, aby problematiku bydlení analyzovaly a zařazovaly ji do svých plánů a agend a ve spolupráci s obcemi především zajišťovaly dostatečné počty míst v domovech pro seniory, domech s pečovatelskou službou (DPS), domech na půl cesty, domovech se zvláštním režimem, pro azylové ubytování, apod., včetně sociálních služeb s tím spojených.
 6. Navrhujeme uzákonit tlak na developery v oblasti hromadné bytové výstavby a rekonstrukcí: například legislativně stanovit určitý podíl (např. 10 – 15 %) při každé hromadné bytové výstavbě nebo rekonstrukci plochy pro sociální byty nebo byty pro „začátečnické" bydlení („startovací" byty) s obsazováním v kompetenci obcí (zamezit tím i ghettoizaci).
 7. Pro účinnější využívání bytového fondu navrhujeme zavést, podobně jako např. ve Švýcarsku, penalizaci vlastníků dlouhodobě (např. nad 5 měsíců) neobsazených bytů, které neslouží jako s veřejnou správou dohodnutá rezerva, místním poplatkem nebo daní (odvozeným z výšky nájemného). Podporujeme zavedení pořádku do hospodaření s byty zřízením Registru bytového fondu na úrovni centra i obcí jako integrovaného nástroje s vazbou na účinné využívání fondu, daň z nemovitosti, katastr nemovitostí a evidenci obyvatel.
 8. Oceňujeme záměry z původní Dohody mezi Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou o koaliční spolupráci pro volební období 2010 – 2014 „Zodpovědně, transparentně, otevřeně a společně pro Prahu" (po změně koalice na radnici asi už v této formě nepřevzaté), mimo jiné:
 • podporovat výstavbu bezbariérového bydlení;
 • podporovat výstavbu domů pro seniory a domů s pečovatelskou službou a vytvořit 500 nových míst v domovech pro seniory;
 • podpořit vznik denních stacionářů pro seniory a zdravotně postižené;
 • přepracovat strategii řešení problému bezdomovectví;
 •  využít celý výnos z privatizace bytů pro zajištění bytů pro sociální účely především pro začínající rodiny (startovní byty) a seniory s odpovídajícím rozsahem služeb;
 • zavést příspěvek na bydlení pro ty, kteří se dostali kvůli zvyšování nájmu do existenčních problémů s bydlením;
 • podpořit revitalizaci panelových domů;
 • pokračovat v prodejích pozemků bytovým družstvům.

Kritizujeme, že mezi záměry není jasná politika týkající se nákladů na bydlení a využití příjmů z nájemného na rozšíření a zlepšení bydlení ve městě. Pro jejich většinou nízkou konkrétnost žádáme, aby Zastupitelstvo Hlavního města Prahy provádělo jejich důslednou kontrolu s cílem co nejvyššího naplnění. Podporujeme a oceňujeme zpracování podobných, co nejkonkrétnějších záměrů a jejich uskutečňování ve všech obcích.

 1. Podporujeme zpracování programů pro snížení nákladové a energetické náročnosti bydlení a jejich uskutečňování.
 2. Spolupracujeme na:
 • přípravě návrhu zákona o sociálním bydlení a o vyčlenění části bytového fondu pro tento účel;
 • přípravě návrhů legislativních opatření k zajištění
 1. povinností vyplývajících z převzatých mezinárodních (nadnárodních) závazků,
 2. z národního práva,
 3. vlastních zformulovaných zásad

a jejich prosazování veřejnou správou;

 • uplatňování návrhů a požadavků týkajících se bytové politiky vůči veřejné správě – moci zákonodárné i výkonné na všech stupních od státu po obce, zvlášť zajištění povinností oblasti bydlení a vyplývajících z převzatých mezinárodních (nadnárodních) závazků;
 • akcích z oblasti bydlení (konference, semináře, jednání, protesty atd.), vytváření přehledu – kalendáře akcí na základě údajů úřadů, občanských sdružení a spolupracujících subjektů.

 [1] Podobně v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech první odstavec článku 11 zní: „Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň pro něj a jeho rodinu, zahrnujíce v to dostatečnou výživu, šatstvo, byt, a na neustále zlepšování životních podmínek. Smluvní státy podniknou odpovídající kroky, aby zajistily uskutečnění tohoto práva, uznávajíce pro dosažení tohoto cíle zásadní důležitost mezinárodní spolupráce, založené na svobodném souhlasu."

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Máte právo

na příspěvek na bydlení

 

pokud vám na nájem a služby spojené s bydlením nestačí 30 procent příjmu

a platíte víc, než činí „normativ".

 

 • Příjem domácnosti se posuzuje čtvrtletně, počítá se měsíční průměr
 • V Praze přispějí, teprve když náklady překročí 35 procent příjmu
 • Přispívá se na nájem přiměřeného bytu, energie, vodné, stočné a vytápění
 • Přiměřenost bytu (vlastně nájmu) určuje „normativ" podle velikosti obce
 • Příspěvek lze získat i na družstevní byt, tam je „normativ" jednotný
 • Dostanete rozdíl mezi „normativem" a 30 procenty příjmu (v Praze 35 procenty)
 • Můžete to dostávat maximálně 7 let

Normativ a další detaily najdete na http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni

 

Máte právo

na Doplatek na bydlení

 

pokud vám na nájem a služby spojené s bydlením nestačí 30 procent příjmu,

platíte víc, než činí „normativ"

a zbylo by vám pak méně než životní minimum.

 

 • Životní minimum v roce 2012 činí 3410 Kč
 • Pokud by vám po zaplacení nákladů na bydlení i s příspěvkem na bydlení zůstalo méně než životní minimu, doplatí vám těch pár korun, které vám chybí do životního minima
 • I tady se uzná z nákladů bydlení jen „normativ"
 • Kalousek to chce zrušit

 

Papíry, které na to potřebujete

 • jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a rodné číslo žadatele i dalších osob v domácnosti,
 • souhlas všech s poskytováním údajů o příjmech,
 • určení, jakým způsobem má být dávka vyplácena,
 • doklady o výši příjmů,
 • doklady k nájemní smlouvě, výši nájemného a nákladům za užívání bytu
 • f)   doklady o řádném placení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu.

 

Kde vám to vyplatí

 • Na úřadu práce (pokud jim tam zrovna funguje systém)

 

Alternativa zdola                   http://www.pravnisebeobrana.cz/