Konec pyramidálním strukturám Konec pyramidálním strukturám

Organizace a spolupráce: jak na to Organizace a spolupráce: jak na to

Jednání a schůzování - snadno a rychle

Jednání a schůzování – snadno a rychle Tomáš Tožička   Od roku 1989 vzniklo na tisíce sdružení a občanských iniciativ. Jejich základním úkolem je prosazovat zájmy svých členů – ať již jsou cíleny na sociální spravedlnost, rozvoj obce, vzájemná podpora a mnoho dalších. Všechna tato společenství musí své záměry projednat, domluvit se na nich, zvolit společný postup a dohodnout se na nástrojích k jeho prosazování. Ačkoli to vypadá snadno – jsme...

Spolupráce iniciativ a motivace

Jak prospět k účelné spolupráci iniciativ na přeměně společnosti  a Motivace…   K problematice aktivizace občanů : Je vhodné použít metodu konkrétních úkolů. Pevná pravidla moc nefungují. 1.       Hnutí : viz k tomu podklad. Rozlišit politické hnutí (viz zákon) a občanské hnutí – společenství lidí usilujících o nějaký víc nebo méně přesně formulovaný cíl. (Velká) skupina lidí s velmi podobnými pohnutkami...

Moudrost hejna

Hejno (anglicky „swarm") je nový druh organizace, jehož vznik umožnila dostupná a levná hromadná komunikace. Byť dříve byly na organizování 100 000 lidí třeba stovky zaměstnanců na plný úvazek, dnes to dokáže udělat — a běžně to dělá — jediný člověk z vlastní kuchyně ve volném čase.  Koluje mnoho mýtů o tom, co to vlastně hejno je. Začneme vysvětlením, co hejno není. Není to beztvarý dav sobě rovných, kde nikdo nemá žádnou rozhodovací moc. Přestože někteří tohle považují za...