KSLP KSLP

Česká společnost pro zaměstnaneckou participaci
Je občanským sdružením podporujícím ekonomickou demokracii. Zaměstnanecká participace je jedním z pilířů ekonomické demokracie, neznamená ale zdaleka pouze participaci finanční, ale také podíl na rozhodování a řízení firmy.
http://www.kslp.wz.cz/