AZ: Osvětové semináře ke komunálním volbám AZ: Osvětové semináře ke komunálním volbám

AZ: Jablonec nad Nisou: Účast občanů na veřejném dění s důrazem na tzv. participativní rozpočet AZ: Jablonec nad Nisou: Účast občanů na veřejném dění s důrazem na tzv. participativní rozpočet


Dalším místem, pro seminář Alternativy Zdola se 20.5.2014 stal Jablonec nad Nisou. V Knihkupectví pana Opatrného, které slouží k veřejným debatám o různých tématech, se tentokrát sešli zájemci o participativní rozpočet. Pro asi dvacet aktivních občanů Ilona Švihlíková z AZ vysvětlila, jak participativní rozpočet funguje, jaké může přinášet výhody a jaké zkušenosti si prozatím můžeme odnést ze Slovenska, kde se tento rozpočet s účastí občanů rozběhl v Bratislavě, čtvrti Nové mesto, v Ružomberoku i Banské Bystrici.
Aktivity v Jablonci dávají naději, že by se snad po komunálních volbách mohl osvobodit od vlivu kmotrů a tendencí zprivatizovat veškerý obecní majetek.

Komunální volby 2014 Komunální volby 2014

Strakonice: přednáška a beseda Ilony Švihlíkové a Jiřího Gutha na téma Participativní rozpočet a lokální ekonomika

Ve čtvrtek 2. října jsme na pozvání tamní ČSSD (jmenovitě kandidáta na starostu Josefa Eignera) navštívili jihočeské Strakonice. Ve dvojprogramu, napřed pro středoškoláky a potom pro veřejnost,...

Ilona Švihlíková v Opavě - 20.6.2014

Týden po Ostravě se konala v opavské obchodní akademii akce k podpoře lokální ekonomiky a širšího zapojení občanů. Akci uspořádala aktivistka Gina Horylová z Čeladné, která se...

Tomáš Tožička a Ilona Švihlíková v Uničově - 17.6.2014

Debata v Uničově se nesla v duchu, jak udělat město ještě krásnější. Alternativa Zdola nabídla pro debatu v místním kině za podpory paní Markéty Zahradníčkové (ČSSD) Tomáše...

Přednáška Ilony Švihlíkové ve Fryšavě na Vysočině - 14.6.2014

Diskuse s občany (a také starostou sousední obce) i s aktivisty z Třebíče ukázala, že i malé obce mohou mít problémy tak závažné, jak velká města. Na krásnou Vysočinu vyrazila...

Tomáš Tožička a Ilona Švihlíková v Ostravě - 13.6.2014

Diskusi o participativním rozpočtu a obecněji o tom, jak mohou občané lépe spolupracovat se zastupiteli pomohl organizovat Petr Rohel z ostravského ProAltu. Debata probíhala...

I jihomoravské obce čeká změna

Cyklus předvolebních seminářů pro kandidáty v podzimních komunálních volbách se přesunul v sobotu 7. června do Brna. Akce byla pořádána společně Alternativou Zdola a brněnskou...

Videozáznam: Ilona Švihlíková - Lokální ekonomika a participace občanů na rozhodování obcí

14. 6.2014 - Přednáška a diskuse Ilony Švihlíkové ve Fryšavě na Vysočině na téma Lokální ekonomika a participace občanů na rozhodování obcí.

Lidé dokáží o penězích rozhodovat lépe než egoističtí politici. Docentka Švihlíková prozradila, jak to již leckde funguje

REPORTÁŽ S plánem, jak uvést do praxe nový model demokratického vládnutí, vystoupila na debatě s veřejností v Ostravě ekonomka Ilona Švihlíková. O rozdělování veřejných peněz by podle ní mohli...
— 10 Položiek na stránku
Ukazujem 1 - 10 z 17 výsledkov.

Antonín Hořčica : O participaci S/společně Antonín Hořčica : O participaci S/společně

O participaci S/společně

V Českých Budějovicích se pro podzimní komunální volby zformovala široká koalice „Společně pro České Budějovice" (Zelení, Piráti, Změna a Klíčové hnutí s podporou dalších iniciativ a hnutí). Společenství pořádá cyklus programových debat s veřejností a v pondělí 12. května 2014 došlo – v kulturním klubu Kredance – na téma většího podílu obyvatel na správě věcí veřejných, jedním slovem na participaci.


 

Na úvod vystoupil zelený právník Svatomír Mlčoch s koaličním návrhem na reformu samosprávy města. Hlavními prvky návrhu jsou participativní rozpočet, občanské panely, místní referendum k otázkám rozvoje a hospodaření města a formální decentralizace, tj. zřízení samosprávy v městských částech.

Hlavním hostem besedy byl Tomáš Tožička z Alternativy zdola, onoho času také kandidát do Evropského parlamentu na listině Pirátů. Vystoupil k tématu participativní rozpočet. Pohovořil o jeho historii, základních principech a uplatnění v praxi.

Akci moderoval Antonín Hořčica z českobudějovického ProAltu. Besedy se zúčastnilo více než dvacet účastníků, kteří se v debatě zaměřili na možnosti aplikace místních referend a uplatnění decentralizace při řízení města.

Účastníci besedy využili přítomnosti našeho hosta Tomáše Tožičky k dotazům na praktické možnosti uplatnění participativního rozpočtu. Bylo řečeno, že aplikace metodiky participativního rozpočtu, spíše však řady metodik, záleží na místních podmínkách. Nelze mechanicky přenášet zkušenosti ze zahraničí. Na druhou stranu však musí být zachovány principy, které znemožní místním orgánům přenést odpovědnost na za uskutečnění projektů na navrhovatele z řad občanů, místo aby využili svého profesionálního zázemí nebo aby se z aktivity občanů nestalo „lepší grantové řízení". Dále je nutné si uvědomit, že participativní rozpočet není jednorázová záležitost, ale dlouhodobý proces a vyžaduje odborné zázemí, osvětu a vzdělávání. Při správné a důsledné aplikaci se participativní rozpočet stává zásadním krokem na cestě k participativní demokracii.

Místní referendum, občanské panely a participativní rozpočtování lze spolu s dalšími metodami považovat za nástroje, které umožní společně řídit naše město a zvýšit možnost účasti občanů na významných rozhodováních městských orgánů.

 

Zapsal Antonín Hořčica