Knihy: doporučujeme Knihy: doporučujeme

Nelson Dias: „Hope for Democracy" – 25 years of participatory budgeting worldwide

Kniha obsahuje řadu případových studií z projektů participativního rozpočtování z celého světa. Doporučená četba pro příznivce PR.

 

Naďa Johanisová - Ekologická  ekonomie: vybrané kapitoly - http://humenv.fss.muni.cz/wp-content/uploads/Johanisov%C3%A1_Ekologick%C3%A1-ekonomie_ekniha.pdf

 

Oskar Krejčí - Mezinárodní politika - http://blisty.cz/art/75120.html 

Nakladatelství Ekopress přihází na trh s pátým, přepracovaným vydáním knihy profesora Oskara Krejčího Mezinárodní politika. Protože Oskar Krejčí je dlouhodobým spolupracovníkem Britských listů, přenášíme ukázku z nových pasáží této knihy.

V odborné literatuře lze nalézt velké množství různých představ o počátcích globalizace a o periodizaci tohoto procesu. Při diskusích o ekonomických aspektech globalizace někteří autoři upozorňují, že jevy, které se pokládají za důkaz kvalitativní změny na přelomu 20. a 21. století, nejsou nikterak nové.

 

Jaroslav Vanek - Sjednocená teorie společenských systémů, Radikální křesťanská analýza

František Cyril KAMPELÍK - Spořitelny po farských kollaturách orbě, řemeslu ze svízelu pomohou - http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/file/preview.aspx?ID_File=886#preview , http://www.netsocan.cz/socan/num0614/num0614.html#cjn

Oskar Krejčí - Válka - http://www.blisty.cz/art/73682.html