IV. Fórum Alternativ IV. Fórum Alternativ

Shrnutí výstupů jednotlivých sekcí

Dopolední blok:   SEKCE I - Mediální skupina (D. Solis) I. Žádáme zveřejnění rozpočtu ČT, ČRO a ČTK. Protestujeme zároveň proti argumentu, že „veřejnost rozpočtu nebude rozumět", který lze vnímat jako urážku veřejnosti. II. 1.    Podává se stížnost radě ČT na fungování ČT, která nereflektuje objektivně a dostatečně názory a aktivity občanské společnosti a neposkytuje patřičný a náležitý prostor pro veřejnost a iniciativy z ní vycházející. 2.  ...

Petice a jejich koordinace

SEKCE Koordinace petic (V. Exner) Občanské iniciativy na IV. fóru projednaly 1.    Spolupráci občanských iniciativ, občanských sdružení i zainteresovaných politických stran a hnutí při přípravě petic ve věcech společného zájmu, jejich společném šíření, získávání podpisů a účasti na doprovodných akcích. Koordinace při otevírání petic -    Přibrání do petičního výboru, -    Konzultace a společné dotažení textu, -  ...

Výstupy sekce majetková přiznání - moderátor Bohumír Molnár

IV. Fórum Alternativ Zápis z jednání sekce Majetková přiznání       Účastníci sekce se věnovali následujícím problémům: Role majetkových přiznání v boji s korupcí Byla vyslovena obava, zda ještě mohou být majetková přiznání účinným nástrojem boje s korupcí. Existuje totiž celá řada možností, jak nezdaněný majetek skrývat, existují dokonce firmy, které takové služby nabízejí. Účastníci se přesto shodli, že majetková přiznání...

Výstupy skupiny k volbám - moderace Eva Novotná

4.Forum alternativ  22.1.2012 -  sekce Volby a iniciativy   Prezidentská volba  Iniciativy se shodly na tom, že žádný z  kandidátů ( K.Schwazenberg, M.Němcová, J.Švejnar, J.Fischer, P.Sobotka) na prezidenta není přijatelný, proto budou hledat, oslovovat     osobnosti a navrhovat je ostatním ke schválení. Kulatý stůl zástupců iniciativ k volbám je svolán na pátek 10.2.2012.v 17 hodin. Bude se zabývat navrženými kandidáty, otázkami...

Tisková zpráva ze IV. Fóra alternativ

Tisková zpráva z konání IV. Fóra alternativ V neděli 22. ledna 2012 se v Praze uskutečnilo IV. Fórum alternativ, na němž se sešlo na 70 zástupců zhruba dvou desítek občanských sdružení, hnutí a iniciativ z Čech a Moravy (kupř. Akční spolek nezaměstnaných, Alternativa zdola, Iniciativa za společenskou změnu, Iniciativa za demisi vlády, Ne základnám, ProAlt, Skutečná demokracie teď, Svaz pacientů, Svět bez válek a násilí atd.). Jednání proběhlo ve dvou vlnách v deseti pracovních...

Fotky a video ze IV. Fóra alternativ

V následující sekci si můžete prohlédnout fotografie ze IV. fóra a video závěrečných výstupů.   Ilona Švihlíková oznamuje výsledky IV. Fóra. Za ní Bohumír Molnár (sekce majetkových přiznání), vpravo v dáli Tomáš Tožička (fundraising) a Eva Novotná (iniciativy a volby). Jako pravá ruka příznačně vpravo Tomáš Vokoun.   Pokračujeme ve zhodnocování Fóra. Na mikrofon hovoří Vašek Novotný (sekce volby), vedle něj zápis kontroluje Petr Drahoš. Vzadu pečlivě...

Tisková zpráva
z konání IV. Fóra alternativ


V neděli 22. ledna 2012 se v Praze uskutečnilo IV. Fórum alternativ, na němž se sešlo na 70 zástupců zhruba dvou desítek občanských sdružení, hnutí a iniciativ z Čech a Moravy (kupř. Akční spolek nezaměstnaných, Alternativa zdola, Iniciativa za společenskou změnu, Iniciativa za demisi vlády, Ne základnám, ProAlt, Skutečná demokracie teď, Svaz pacientů, Svět bez válek a násilí atd.). Jednání proběhlo ve dvou vlnách v deseti pracovních sekcích, které se věnovaly prohlubování demokracie (sekce petic, sekce přímé demokracie, sekce voleb ap.), zlepšení politické kultury, financování neziskového sektoru a mediální sféře.
Účastníci se dohodli na koordinaci a vypsání petic: za přijetí zákona o obecném referendu, o majetkovém přiznání, za prodloužení lhůty promlčení trestných činů v oblasti veřejné správy a za demokratizaci mediálních zákonů. Budou hledat podmínky, na jejichž základě by se mohly zrovnoprávnit fyzické a internetové petice. Referendum by chtěli uskutečnit o restituci majetku církví. Prostřednictvím Senátu chtějí navrhnout zákon o majetkovém přiznání, který by přitom reagoval i na výtky vůči předchozím stranickým návrhům.
Do krajských, senátních a prezidentských voleb se chtějí zejména zapojit sledováním slibů kandidátů a jejich ne/plnění, či veřejným kladením otázek na důležitá témata, aby se voličům dostalo více informací o kandidátech.
Fórum, které konstatovalo nespokojenost s nedostatečnou mírou objektivity veřejnoprávních médií, se rozhodlo utvořit přípravný výbor občanské mediální rady, která by sledovala mediální scénu v ČR.
Účastníci fóra chtějí přispět ke zdaru VIII. Celostátní všeoborové konferenci nestátních neziskových organizací, která je plánována na duben, a prosazovat na ni systémové ekonomické zajištění třetího sektoru, včetně návrhu na daňové asignace.
Jednalo se též o zlepšení internetové komunikace a prezentace občanských hnutí a iniciativ a o budoucnosti fór alternativ.
Fórum vyjádřilo podporu akademickým obcím vysokých škol v jejich odporu proti ministerským návrhům omezujícím jejich akademickou samosprávu a svobody a zavádějícím školné a kladně ocenilo trestní oznámení Lenky Procházkové kvůli tzv. církevním restitucím.
Další, V. Fórum alternativ, by se mělo konat přibližně v dubnu.

Za organizátory Ilona Švihlíková (AZ) a Tomáš Vokoun (ASN)

Praha 22. ledna 2012

Fotky a video ze IV. Fóra alternativ Fotky a video ze IV. Fóra alternativ

V následující sekci si můžete prohlédnout fotografie ze IV. fóra a video závěrečných výstupů.

 

Ilona Švihlíková oznamuje výsledky IV. Fóra. Za ní Bohumír Molnár (sekce majetkových přiznání), vpravo v dáli

Tomáš Tožička (fundraising) a Eva Novotná (iniciativy a volby). Jako pravá ruka příznačně vpravo Tomáš Vokoun.

 

Pokračujeme ve zhodnocování Fóra. Na mikrofon hovoří Vašek Novotný (sekce volby), vedle něj zápis

kontroluje Petr Drahoš. Vzadu pečlivě poslouchají Tomáš Vokoun, Ilona Švihlíková a Daniel Solis.

 

Účastníci z fóra poslouchají závěrečné výstupy. V neděli 22. ledna se nás z celé republiky sjelo okolo

70, z téměř 20 iniciativ.

Video ze závěrečných výstupů najdete zde: http://www.youtube.com/watch?v=cGqNPy0d-Hw