III. Fórum Alternativ III. Fórum Alternativ

Předání Svatováclavské rezoluce

V pátek 20.10. 2011 byla v Senátu, panu předsedovi Milanu Štěchovi slavnostně předána Svatováclavská rezoluce. Plníme tak slib, daný na III. foru alternativ, že budeme námi volené zástupce informovat o našich aktivitách a pokračovat v tlaku na změnu současné politiky. Můžete se podívat na video z předání rezoluce: http://www.youtube.com/watch?v=JnP4T8l52m0 ČTK informovala již před akcí, po předání rezoluce byla vydána tato tisková zpráva: Štěch podpořil rezoluci iniciativ,...

Svatováclavská rezoluce

Svatováclavská rezoluce 3. Fóra alternativ z 28.9.2011   My, níže podepsaní zástupci/mluvčí občanských iniciativ a hnutí POŽADUJEME:   1.      Demisi vlády Petra Nečase a vypsání předčasných voleb Politika vlády, vtělená především do důchodové, daňové, sociální a zdravotní reformy, poškozuje nejen nižší a střední vrstvy, ale všechny, kteří nepatří k finančnímu kapitálu. Koaliční strany se zpronevěřily svým předvolebním slibům. Vláda...

Výstupy skupiny k majetkovým přiznáním

Skupina diskutovala tyto problémy a otázky:   1.Vztah ZMP k problému korupce? ZMP je pouze jedním z více potřebných opatření !!! Obdoba ZMP byla přijata ustanovením § 42 zk. Č.337/1992 Sb.  o správě daní a poplatků. Podle tohoto ustanovení měla být majetková přiznání podána pro majetky větší než 1 miL. Kč.  V  roce 1993 bylo ustanovení §42 novelizováno  tak, že první přiznání se měla podat k 31.5.1995 (stav majetku k 1.1.1995) a...

Výstupy mediální skupiny

Výstupy IV. skupiny K mediálním otázkám a postavení veřejnoprávních médií   Koordinátor skupiny: Eva Novotná   -         prioritou jednání bylo, co po veřejnoprávních médiích požadovat, nikoliv jen kritika -         neexistuje veřejnoprávní deník -         pokusit se vydávat internetový deník, později tištěné, pokud možno založený...

Výstup ze skupiny obecné referendum a petice

Požadavek přijetí zákona o obecném referendu a prosazení dalších prvků přímé účasti občanů, které by výrazně přispěly k omezení selhávání zastupitelské demokracie Chceme takovou demokracii, která respektuje rozdílné potřeby a zájmy všech lidí i složek společnosti a zajišťuje jim reálný podíl na zákonodárné, normotvorné a výkonné moci. Požadujeme přijetí zákona o obecném referendu, protože a)      se běžně setkáváme s míněním, že je mnoho případů,...

Výstup ze skupiny demise vlády a koordinace akcí

Odpolední blok k nad možností koordinace a informovanosti o akcích   Moderátor: Tomáš Vokoun Internetová komunikace Posun na stránkách posun.cz Kalendář akcí sdílený přes Outlook a další mailové klienty RSS čtečka fór Regionální databáze členů všech organizací Na starosti má Marek Kubat.   Práce v Regionech Šíření manuálu Celorepublikové hlášení regionálních setkání Sídlo v budovách odborů? V regionech ustanovit lidi...

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

V pátek 20.10. 2011 byla v Senátu, panu předsedovi Milanu Štěchovi slavnostně předána Svatováclavská rezoluce. Plníme tak slib, daný na III. foru alternativ, že budeme námi volené zástupce informovat o našich aktivitách a pokračovat v tlaku na změnu současné politiky.

Můžete se podívat na video z předání rezoluce: http://www.youtube.com/watch?v=JnP4T8l52m0

ČTK informovala již před akcí, po předání rezoluce byla vydána tato tisková zpráva:

Štěch podpořil rezoluci iniciativ, která požaduje pád vlády
Praha 21. října (ČTK) - Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) podpořil
většinu požadavků takzvané svatováclavské rezoluce. V ní převážně
levicová sdružení chtějí demisi vlády a předčasné volby nebo zavedení
obecného referenda, majetkových přiznání a zdanění veškerého majetku.
Rezoluci, kterou dnes Štěch převzal, podepsali zástupci 17 občanských
iniciativ. ČTK to řekla mluvčí uskupení Alternativa Zdola Ilona
Švihlíková. "Asi se budeme hodně shodovat v tom, že finanční kapitál se
potřebuje vrátit tam, kde byl. To znamená, aby sloužil lidstvu, ne aby
občané sloužili finančnímu kapitálu," uvedl Štěch. Svatováclavskou
rezoluci dal do souvislosti s hnutími proti sociální a ekonomické
nerovnosti, jejichž demonstrace se o minulém víkendu rozšířily do
sedmdesátky zemí včetně ČR. Předseda Senátu řekl, že s velkou částí
požadavků souhlasí. Za polemickou ale pokládá žádost o odvolatelnost
volených zástupců. Konkrétně však podpořil požadavky týkající se
referenda, majetkových přiznání nebo činnosti veřejnoprávních médií.
Sdružení mimo jiné chtějí, aby při politických debatách v těchto médiích
měly "občanské zastoupení na základě požadavku iniciativ a hnutí".
Dožadují se také pravidelného hodinového diskuzního pořadu, ve kterém si
budou iniciativy, hnutí a občanská společnost určovat účastníky diskuze
i témata. Pod rezoluci, která byla přijata o letošním svatováclavském
svátku v Praze, se podepsali zástupci iniciativ Ne základnám a za
společenskou změnu, Akčního spolku nezaměstnaných, Křesťanů za
spravedlivý hospodářský řád nebo Centra pro strategická a teoretická
studia. To zastupoval bývalý místopředseda KSČM Václav Exner. Na předání
rezoluce byl také exministr zahraničí a bývalý zákonodárce ČSSD Jan
Kavan, který je spolu se Švihlíkovou mluvčím iniciativy Spojenectví
práce a solidarity.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Svatováclavská rezoluce

3. Fóra alternativ z 28.9.2011

 

My, níže podepsaní zástupci/mluvčí občanských iniciativ a hnutí

POŽADUJEME:

 

1.      Demisi vlády Petra Nečase a vypsání předčasných voleb

Politika vlády, vtělená především do důchodové, daňové, sociální a zdravotní reformy, poškozuje nejen nižší a střední vrstvy, ale všechny, kteří nepatří k finančnímu kapitálu. Koaliční strany se zpronevěřily svým předvolebním slibům. Vláda svými rozhodnutími rozbijí zdravotnický systém, oslabuje důchodové zajištění, mrhá veřejnými prostředky a umožňuje korupci. Vládní koalice se chová arogantně a nerespektuje Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod. Koalice ohrožuje hospodářství země, sociální úroveň občanů, jakož i vzdělanostní, zdravotní a zejména morální úroveň společnosti. Požadujeme proto demisi vlády, předčasné volby a otevření diskuse o změně volebního zákona směrem k větší demokratičnosti.

 

2.      Přijetí zákonů o obecném referendu

a prosazení dalších prvků přímé účasti občanů, které by výrazně přispěly k omezení selhávání zastupitelské demokracie. Chceme takovou demokracii, která respektuje rozdílné potřeby a zájmy všech lidí i složek společnosti a zajišťuje jim reálný podíl na zákonodárné, normotvorné a výkonné moci.

Proto požadujeme:

a)    Zavedení obecného referenda;

b)   Umožnění občanské zákonodárné a normotvorné iniciativy;

c)    Zavedení odpovědnosti volených zástupců za výkon mandátu na všech úrovních a umožnění jejich odvolatelnosti na základě postupů stanovených zvláštním zákonem;

d)   Zajištění práva každého zúčastnit se úředních rozhodovacích procesů ve věcech, jejichž dopady se ho mohou bezprostředně týkat.

 

3.      Přijetí důsledných a konkrétních protikorupčních opatření

Řádná správa věcí veřejných na centrální, regionální i místní úrovni je mařena zejména korupcí, která se stala součástí systému.

Proto požadujeme zejména:

a)    Schválení zákona o majetkových přiznáních;

b)   Zavedení centrálních daní z objemu veškerého majetku;

c)    Změnu postavení a rozšíření působnosti a pravomocí NKÚ včetně veřejné kontroly jeho činnosti;

d)   Okamžité zahájení veřejné diskuse o oddělení výkonu státní správy v regionech a místech od samosprávy, tj. zrušení výkonu přenesené působnosti státu kraji a obcemi.

 

 

4.      Zajištění mediálních práv občanů

Od Parlamentu a veřejnoprávních médií požadujeme

a)    při politických debatách ve veřejnoprávních médiích občanské zastoupení na základě požadavku iniciativ a hnutí;

b)   aby ČT a ČRo měly povinnost odvysílat k petici s 50 000 podpisy  diskusní pořad k předmětu petice za účasti zástupců petičního výboru;

c)    pravidelně  zveřejňovat  transparentní hospodaření ČT, ČRo a ČTK včetně příjmů jejich zaměstnanců;

d)   zařazení pravidelného hodinového diskuzního pořadu, ve kterých si budou iniciativy, hnutí, občanská společnost určovat účastníky diskuze i témata.

Vyzveme veřejnost k ustavení Občanské mediální rady, která se bude vyjadřovat k vysílání ČT a ČRo.

Media a zejména ČT přímo ovlivňuje  myšlení společnosti, vytváří její atmosféru.  Měla by
to být  občanská společnost, která by měla  mít kontrolu nad vlivem veřejnoprávních  medií na společnost.

 

Dále jsme se shodli, že budeme společně postupovat a koordinovat své akce
se záměrem celkové kultivace společenského prostředí

 

V Praze, dne 28. září 2011

 

Alternativa Zdola, Ilona Švihlíková, Mluvčí
Akční spolek nezaměstnaných, Tomáš Vokoun, Předseda
ACORN-CC, Karel Procházka,  Člen prezídia  
Centrum pro strategická a teoretická studia, VáclavExner, místopředseda
Iniciativa za společenskou změnu, Petr Kužvart, koordinátor
Křesťané za spravedlivý hospodářský řád, Jiřina Trčková
New World Order Opposition, Jan Korál, Marek Kubát, Mluvčí
Iniciativa NE ZÁKLADNÁM, Eva Novotná, Mluvčí
Spolupráce ZAVYSOČINU, Vladimír Prokeš, Mluvčí