Čaj o páté - 19.4.2017 Čaj o páté - 19.4.2017

PETICE - STOP TTIP PETICE - STOP TTIP

Aktuality - Všechny zprávy najdete v části Archiv Aktuality - Všechny zprávy najdete v části Archiv

Ostrava – Jih: Co nového v participativním rozpočtu

Městský obvod Ostrava – Jih: Společně tvoříme Jih!!! Do konce června mohli všichni občané městského obvodu podávat své návrhy do pilotního ročníku participativního rozpočtu. Návrhů došlo celkem 72 a v létě probíhala technická analýza, která ověřila údaje a realizovatelnost...

Kateřina Vojtíšková: Paroz na Praze 8 – nebo hra na participaci?

Alternativa Zdola narazila při svém monitorování dění kolem participativních rozpočtů v České republice na zprávu publikovanou na webu MČ Praha 8, podle níž se tato městská část „ rozhodla využít tzv. participativní rozpočet, který umožňuje přímé zapojení občanů do rozhodování...

Karel Růžička - Pohodové ohlížení a plánování v Pěšicích

Tradiční kemp AZ tradičně na chalupě Suzany a Vaška Exnerových s tradičním programem, s tradičními tématy, netradičně bez slovenské účasti (kvůli nemocem a pracovním povinnostem), netradičně bez koupání a petanque. Při probírání rozšíření participativního rozpočtu v ČR jsme vyjádřili...

Zpravodaj AZ Červenec - Srpen 2016

Zpravodaj AZ Červenec - Srpen 2016 od AlternativaZdola PDF verze zde. PDF verze černobíla pro tisk zde.

Karel Růžička - Trvale udržet život – teprve klopýtáme na začátku komplexní úlohy

Co není a co je trvale udržitelný rozvoj, resp. život, jaké jsou problémy s jejich definováním, měřením a řízením, a proč se to nedaří – to vše a ještě další bylo tématem přednášky a besedy, kterou AZ uspořádala první červnový den v zasedačce DTJ Santoška v Praze 5. Jana Dlouhá (Platforma...

Kalendář akcí Kalendář akcí

Přidejte si náš kalendář

Zvětšit kalendář

STOP TTIP STOP TTIP

Alternativa Zdola - Kontakty Alternativa Zdola - Kontakty

AZ newsletter AZ newsletter

AZ ZPRAVODAJ AKTUÁLNÍ ČÍSLO

AZ Youtube AZ Youtube

Facebook - Alternativa.Zdola Facebook - Alternativa.Zdola

AZ Twitter AZ Twitter