PETICE - STOP TTIP PETICE - STOP TTIP

Aktuality - Všechny zprávy najdete v části Archiv Aktuality - Všechny zprávy najdete v části Archiv

AZ

Příklady dobré praxe / best practice   připravuje se...

SPaS

Spojenectví práce a solidarity tisková zpráva Už téměř měsíc se tisíce Izraelců bouří proti sociálním podmínkám v zemi . Především s úhradou nájemného, které přesahuje často i více než 50 % příjmů domácnosti, mají lidé velké problémy. Problémy postihují nejen nízkopříjmové...

AZ - Táňa Śedivá

SLOVNÍČEK POJMŮ k genderové terminologii   A Afirmativní / pozitivní akce Opatření zaměřená na určitou skupinu, která mají za cíl vyloučit a předcházet diskriminaci, nebo napomoci vyrovnat znevýhodnění vycházející z tradičních postojů, chování a struktur (bývá také...

AZ

Nelze sloužit dvěma pánům Květa Lauterbachová - Křesťané za spravedlivý hospodářský řád   Zarathustra třetího tisíciletí už nekřičí: „Bůh je mrtev!", ale „Já sám chci být Bohem!". To je pokřik, který bourá všechny hradby morálky, pokřik mnohem silnější než byl zvuk...

SPAS

Stanovisko SPaS k hrozící nestabilitě eurozóny Máme řešení nejen pro Řecko             Již delší dobu naplňují debaty o řecké zadluženosti veřejnou debatu nejen v Řecku, ale i v celé Evropě. „Strašení Řeckem"...

Kalendář akcí Kalendář akcí

Přidejte si náš kalendář

Zvětšit kalendář

STOP TTIP STOP TTIP

Alternativa Zdola - Kontakty Alternativa Zdola - Kontakty

AZ newsletter AZ newsletter

AZ ZPRAVODAJ AKTUÁLNÍ ČÍSLO

AZ Youtube AZ Youtube

Facebook - Alternativa.Zdola Facebook - Alternativa.Zdola

AZ Twitter AZ Twitter