PETICE - STOP TTIP PETICE - STOP TTIP

Aktuality - Všechny zprávy najdete v části Archiv Aktuality - Všechny zprávy najdete v části Archiv

Späť

ZD Haňovice – ne jen tak ledajaké družstvo

V obzvláště ledový dubnový den jsem měla možnost navštívit, při cestě na přednášku do Zlína, JZD Haňovice, považované za vzor a inspiraci pro ostatní družstevní podniky.

http://www.zdhanovice.cz/cs/

JZD a následně ZD Haňovice si prošlo pohnutou historií( podobně jako celé naše zemědělství), ale podařilo se mu udržet svou existenci a ještě posílit produkční potenciál i přes transformační vlnu 90. let, která byla charakteristická pro transformací JZD ze zákona tzv.3T, která družstvům skutečně nepřála (tedy tehdejším členům). Zde se nebral do úvahy podíl vytvořených hodnot a zejména se vyloučily podíly a spoluvlastnictví z tzv .hospodářských družstev (mlékárny, výkup, atd.) Nástupnické družstvo vyřídilo své podíly oprávněným osobám a udrželo si do značné míry kontinuitu sahající k 60. letům, tedy k období svého založení.

Moderní skleník

Že se nejedná o žádné ledajaké družstvo, bylo vidět ještě dříve, než jsme se setkali s předsedou Ing. Václavem Kubou. Přidružená výroba tohoto družstva zahrnuje totiž například využívání 3D tisku.

Povídali jsme si nejen o „běžném" hospodaření družstva, které zahrnuje i živočišnou výrobu tj.  produkce mléka včetně produkce  vepřového masa s uzavřeným obratem stáda a s odchovem selat na prasnici kolem 30 ks. ZD provozuje  a také bioplynovou stanici. S panem předsedou jsme diskutovali kromě problematiky řízení podniku a jeho hospodaření také o družstevnictví jako hnutí. Právě bioplynová stanice dala vzniknout možnosti aplikovat jeden z přístupů doc. Čuby, který je – podobně jako ing. Kuba – vůči dotacím a dotačním schématům celkově vrcholně skeptický. Zde  se zaměřili na využití odpadního tepla BPS, v ČR tvořící z hlediska energie cca 48% energie, která odchází z BPS bez užitku, čili využití tepelné energie. BPS primárně vyrábějí elektřinu, tu dodávají do sítě a teplo je prakticky nevyužívané. Zde ho využili. Z našich dostupných informací se jedná o první skleníkový komplex, který vznikl v rámci ZD v ČR. Obdobný komplex , ale na bázi soukromého vlastnictví, vznikl u Miroslavi na Znojemsku, kde se zabývají produkcí bylin v květináčích. Celkově se dá říci, že v ČR je cca 517 BPS, okolo nichž by mohlo vzniknout minimálně 500 ha skleníků. Produkce skleníkových plodin by si ušetřila cestování, zkrátila by se cesta ke spotřebiteli a vzniklo by mnoho pracovních míst. Tedy kvalitní produkce a řešení sociálního problému venkova – nedostatek práce vedoucí často k sociálnímu vyloučení. V ZD Haňovice se hospodařením v 3 ha skleníku zabývá 34 pracovníků. Potenciálně by tedy díky využívaní odpadního tepla mohlo vzniknout cca 17 000 pracovních míst.

Moderní skleník rozkládající se na třech hektarech využívá tedy jinak a jinde nevyužívané odpadní teplo blízké bioplynky k pěstování rajčat (která chutnají jako domácí, jak jsme se mohli přesvědčit). Jedná se o velmi moderní zařízení se snahou o maximální využití moderních biopreparátů v ochraně rostlin před škůdci i chorobami, např. k opylování se využívá speciálních čmeláků.

K principální změně ve využívání rezerv, kam patří i odpadní teplo z bíoplynek, by mělo vést k regionalizaci zemědělství, vzniku pracovních míst a tedy k regionalizaci produkce třeba zeleniny s odbytem vedoucím až k exportu by napomohlo českým a moravským producentům a vyřešilo by i nemalý problém venkova. Vedlo by i k potravinové soběstačnosti, jak bylo i představeno na mezinárodní konferenci ve Zlíně v roce 2012 v režii doc. Čuby „Zemědělství na příších 20 let". Zejména by se však mělo přemýšlet o využívání inovací a celkově se zabývat státem garantovaným přístupem k intelektualizovaným službám na úrovni center, např. krajů.

Špatný image družstev

S ing. Kubou jsme diskutovali o družstevnictví. On sám se domnívá, že prosazovat jakékoliv změny přes politickou sféru nemá smysl. V jeho očích je hlavním problémem družstev „špatný image" nastavený současným a předchozím mediálním tlakem, kterému žádná legislativní úprava nepomůže – zde bude nápomocná jenom osvěta a pozměněný přístup.  Proto se spíš kloní k tomu propagovat výsledky dobrých družstev, jejich úspěchy jinou než politickou cestou. Koneckonců tato krátká zpráva od těch, kteří jsme se účastnili návštěvy Haňovic, je i toho příkladem.

Ilona Švihlíková


Kalendář akcí Kalendář akcí

Přidejte si náš kalendář

Zvětšit kalendář

STOP TTIP STOP TTIP

Alternativa Zdola - Kontakty Alternativa Zdola - Kontakty

AZ newsletter AZ newsletter

AZ ZPRAVODAJ AKTUÁLNÍ ČÍSLO

AZ Youtube AZ Youtube

Facebook - Alternativa.Zdola Facebook - Alternativa.Zdola

AZ Twitter AZ Twitter