PETICE - STOP TTIP PETICE - STOP TTIP

Aktuality - Všechny zprávy najdete v části Archiv Aktuality - Všechny zprávy najdete v části Archiv

Späť

Korporátní protektorát

I dluh z obchodní transakce může být investicí a spadat tak nikoli pod obchodní soud, nýbrž pod arbitráž – tyto a podobné finty ve prospěch firem na úkor států, obyvatel, občanů, zaměstnanců a spotřebitelů a na osekání vlivu demokratických orgánů ve prospěch jmenovaných přináší smlouva CETA, kterou s Kanadou uzavřela EU a nyní je na parlamentech členských států, aby ji ratifikovaly. Pozadu ve vstřícnosti ke korporacím však nezaostává ani smlouva o službách TISA, vyplynulo z vystoupení ekonoma Jiřího Štega a aktivisty Jana Májíčka na semináři o těchto dvou smlouvách, který uspořádala 27. února Škola alternativ v Praze.

 

Hrozba miliardových arbitráží

Šteg úvodem konstatoval, že vzhledem k tomu, že obchodní politika spadá do kompetence EK, tato část smlouvy CETA již platí, a parlamenty (národní, případně někde regionální dle dané ústavy) budou vlastně rozhodovat pouze o politické části; otázkou je ovšem určení hranice mezi těmto částmi. Připomněl anabázi tvorby CETA, kdy původní text o cca 1500 stranách se vlastně utajeně změnil a rozrostl na 2200 stran (plus 6000 stran Lisabonské smlouvy, s níž je často svázán). I přesto trvalo výboru Senátu ČR pro EU jen 15 minut, aby dohodu schválil, další z výborů to stihl za půl hodiny.... Přitom na jedné straně je dle dopadové studie pozitivní přínos 0,00172 % růstu HDP/6 let, resp. na občana ČR 19 Kč ročně, a na straně druhé hrozba miliardových ztrát z arbitráží korporací proti republice, pokud firma usoudí, že nově přijaté zákony (třebaže demokraticky) jí snižují budoucí možné zisky. (Kupř. arbitráž s náhradou škody 1,0 miliardy Kč dolehne na každého z občanů ČR sumou 100 Kč – pozn. autora.). Nejasné je riziko ze smlouvy NAFTA, kterou má Kanada uzavřenu s USA a Mexikem, zda a jak by se tedy subjekty z těchto zemí mohly zapojit do vazeb CETA. Kupř. obrovské množství kanadských výrobků obsahuje díly od subdodavatelů z USA a ti by tak mohli spadat pod ustanovení smlouvy CETA, nemluvě o zřízení poboček v Kanadě. Za zločinnou konstrukci a meritokracii označil Šteg nové rozhodovací orgány sporů smluvních stran, které by nijak nevycházely z voleb, ale byly obsazovány už beztak málo demokratickými nebo jen jmenovanými či úřednickými orgány EU. Varoval i před dalším znásilněním evropského práva jinými ustanoveními CETA. Poukázal i na časový horizont, kdy sice smlouva může být vypovězena do 180 dnů, ale investice budou „chráněny" 20 let.

 

Moc ve prospěch korporací

Májíček při rozboru smlouvy TISA prohlásil, že jde o novou rovinu zajištění zisku – nikoli v tržním prostředí s firemní konkurencí, nýbrž rentou vysávající veřejnou správu. Negativa TISA shrnul do desatera bodů. EU ve smlouvě TISA otevřela korporacím veřejné služby – školství, zdravotnictví, sociální systém, poštovní služby atd. Cílem je deregulace, zmrazení a postupné odbourávání vlivu veřejné správy, tj. demokratických institucí ve prospěch korporací. Jednání je, dle něho, vedeno v duchu hesla „co je dobré pro byznys, je dobré pro všechny". Jako příklad uvedl kupčení s osobními daty, které v EU je omezeno, nikoli ale v USA, takže se můžeme dostat do situace, kdy díky znalosti zdravotního stavu, životních a nákupních návyků a finanční situace budou spotřebitelé obesíláni na internetu či jinde cílenou reklamou atp.

 

Vyzýváme k odporu

Přednášející se shodli, že tyto smlouvy (plus předchůdkyně ACTA či současní pandanti jako TTIP a TTP) jsou již léta tvořeny dle stejných zásad: deregulace, deetatizace, privatizace, přičemž neoliberální snaha osekat demokratické instituce a zmocnit se dosud veřejných služeb sílí. Jak ovšem poznamenal Májíček, posiluje i odpor proti těmto snahám, během let se občanské aktivity zesíťovaly a z někdejších protestů víceméně regionálně koncentrovaných se rozrostly v celounijní odpor. Korporátní moc a – jak zaznělo v diskusi – „kompradorská buržoazie" mají své loutky ve státní, resp. veřejné správě, politiky a ministerské úředníky, které by měly aktivní občané volat k transparentnímu podávání informací a k zodpovědnosti. ČR si tak v CETA vyjednala jen výjimky na regionální názvy produktů, zatímco řada jiných států si vymohla daleko zásadnější výjimky a osvobození z uplatňování smlouvy (SRN např. svůj sociální systém). Šteg a Májíček vyzvali k odporu proti smlouvám, houževnatému, neboť je naděje, že zvláště v SRN, Francii a Belgii, bude odpor občanů a poslanců natolik silný, že smlouvu zablokují. K dispozici je již kritická analýza smlouvy CETA, kterou lze šířit.

(kru)


Kalendář akcí Kalendář akcí

Přidejte si náš kalendář

Zvětšit kalendář

STOP TTIP STOP TTIP

Alternativa Zdola - Kontakty Alternativa Zdola - Kontakty

AZ newsletter AZ newsletter

AZ ZPRAVODAJ AKTUÁLNÍ ČÍSLO

AZ Youtube AZ Youtube

Facebook - Alternativa.Zdola Facebook - Alternativa.Zdola

AZ Twitter AZ Twitter