PETICE - STOP TTIP PETICE - STOP TTIP

Aktuality - Všechny zprávy najdete v části Archiv Aktuality - Všechny zprávy najdete v části Archiv

Späť

Dvakrát o retailu aneb „Řekni, kde ta místa jsou...“

Česká spořitelna uzavřela ke konci března 2017 dalších jedenáct poboček. Například v jižních Čechách to postihlo vedle Chlumu u Třeboně, Zlivi a Mirovic i více než čtyřtisícové Borovany. Provoz pobočky má nahradit nabídka bezhotovostních služeb a poradenství jeden den v týdnu. Jistěže ho nenahradí, navíc z uvedených městeček tím mizí další kvalifikovaná pracovní místa. V České spořitelně je to bohužel dlouhodobý trend: V době privatizace (2000-2002) měla 934 poboček, v roce 2010 celkem 667 a teď už jen 550.

Zrovna v případě tohoto podniku (ale poboček ubývá i v jiných „velkých" bankách, jen ne tak rychle) je to obzvlášť hořké. ČS, a.s. totiž vznikla privatizací někdejší České státní spořitelny, jejíž podstatu tvořila síť zestátněných spořitelen, záložen a kampeliček. Těch bylo roku 1948 v českých zemích kolem čtyř tisíc! Čtyřikrát víc než před patnácti lety…

Víceúčelový kvelb

Připomeňme také dlouholetý boj „českého venkova" o zachování pobočkové sítě České pošty, s. p. Nebo úbytek obchodů s potravinami v nejmenších obcích. Ten je také dlouhodobý a na vině rozhodně není jen EET. Co s tím? Není čas pro vznik jakýchsi (venkovských) komunálních služeb nového typu?

Obec by provozovala jakýsi víceúčelový kvelb – v malých obcích nejspíš obchod, ve větších poštovnu a bankovní služby (nemusí být omezené na partnerství České pošty) a nabízela by i „vzácnější" sortiment, jako třeba knížky. Byla by to taky výdejna e-shopů. Možná i rozdělovna odběratelů bedýnek od svého farmářského dodavatele? K tomu se ještě vrátím.

Pro případnou obchodní funkci takové obecní víceúčelové provozovny by bylo nanejvýš výhodné, aby byla zapojena do sítě s nějakou zastřešující jednotkou na úrovni okresu či kraje. Ta by mohla vystupovat jako silnější partner v jednáních s různými obchodním společnostmi, ať už na základě demokratického pověření, nebo podle vlastní racionální úvahy (a s následnou demokratickou kontrolou).

Obec by měla takové zařízení provozovat pokud možno ve vlastní režii, ale k tomu potřebuje posílit příjmy prostřednictvím další změny zákona o rozpočtovém určení .

Pracovní místa se vypařují

Soudím, že pro rozumně definovaný odlehlý venkov by měla existovat možnost podpory obcí v takovém „podnikání", nejen finanční, ale hlavně administrativní a metodické. Uvozovky jsou nutné, protože účelem by nebyl zisk, ale veřejná služba.

Pracovní místa nemizí jen v důsledku zavírání poboček spořitelny. Další se vypařila v českobudějovické velkoprodejně Terno družstevního řetězce COOP – zavedli tam totiž samoobslužné pokladny. Nové samoobslužné pokladny v průběhu roku postupně instalovány také na další Terna a vybrané (menší) supermarkety Trefa, sděluje ředitel marketingu Jednoty.

Tak už i Jednota, chtělo by se povzdechnout a doprovodit to smutným emotikonem – smajlíkem, či spíše „šklebíkem". Inu, není každé spotřební družstvo jako slavný východočeský Konzum. Ono díky osvícenému činovníkovi Miloslavu Hlavsovi přiznaně plní i místně zakotvenou sociální funkci – jednak dává práci přímo, jednak od místních maloproducentů odebírá jejich zboží.

Zachovat kontakt s živým člověkem

Můžeme udělat něco pro to, aby takových spotřebních družstev, navazující na to nejlepší v dlouhé tradici, bylo co nejvíc? V posledních letech vznikají stovky nejrůznějších více či méně snobských nebo naopak alternativních bioobchůdků. Nemohli by se jejich zákazníci nějak sdružit a vyjednávat s jednotlivými Jednotami o tom, aby jejich podnikání bylo více sociálně odpovědné a větší podíl nabízeného sortimentu byl zblízka nebo z ekologického zemědělství? Nechtěly by ty Jednoty jaksi z druhé strany získat širší okruh sympatizujících zákazníků a z jejich středu zformovat jakousi ozvučnou desku či spotřebitelský panel. Bez domluvy a spolupráce to ale nejde a nepůjde.

Páni manažeři, když budeme vědět, že „kvůli nám" zachováte pracovní místa a kontakt s živým člověkem, budeme věrnými zákazníky takových obchodů. Není nás málo.

Jiří Guth


Kalendář akcí Kalendář akcí

Přidejte si náš kalendář

Zvětšit kalendář

STOP TTIP STOP TTIP

Alternativa Zdola - Kontakty Alternativa Zdola - Kontakty

AZ newsletter AZ newsletter

AZ ZPRAVODAJ AKTUÁLNÍ ČÍSLO

AZ Youtube AZ Youtube

Facebook - Alternativa.Zdola Facebook - Alternativa.Zdola

AZ Twitter AZ Twitter