PETICE - STOP TTIP PETICE - STOP TTIP

Aktuality - Všechny zprávy najdete v části Archiv Aktuality - Všechny zprávy najdete v části Archiv

Zpravodaj AZ červen 2017

Zpravodaj AZ Červen 2017 od AlternativaZdola PDF verze zde. PDF verze černobíla pro tisk zde.

Zpravodaj AZ květen 2017

Zpravodaj AZ Květen 2017 by AlternativaZdola PDF verze zde. PDF verze černobíla pro tisk zde.

ZD Haňovice – ne jen tak ledajaké družstvo

V obzvláště ledový dubnový den jsem měla možnost navštívit, při cestě na přednášku do Zlína, JZD Haňovice, považované za vzor a inspiraci pro ostatní družstevní podniky. http://www.zdhanovice.cz/cs/ JZD a následně ZD Haňovice si prošlo pohnutou historií( podobně jako celé naše...

Zpozdilé Aktuálně

Tak náš YouTube kanál AlternativaZdola je zmíněn zpravodajským serverem Aktuálně.cz v jeho materiálu o dezinformační webech a kanálech YouTube. Pánové Jakub Zelenka a Lukáš Prchal sepsali a 27. dubna publikovali článek „Velká mapa českých dezinformátorů na YouTube. Rozkrýváme obří síť šířící...

Dvakrát o retailu aneb „Řekni, kde ta místa jsou...“

Česká spořitelna uzavřela ke konci března 2017 dalších jedenáct poboček. Například v jižních Čechách to postihlo vedle Chlumu u Třeboně, Zlivi a Mirovic i více než čtyřtisícové Borovany. Provoz pobočky má nahradit nabídka bezhotovostních služeb a poradenství jeden den v týdnu. Jistěže...

Novinky Zdola Novinky Zdola

Späť

Zaplatit si svůj režim

Tématem často se vracejícím do politických diskusí je daňový systém, jeho sazby, úlevy, zásady a výjimky a jejich úpravy. I v ČR se v minulých týdnech opět objevilo, když vedení vládní ČSSD, delší čas v průzkumech za vládními parťáky z ANO, začalo hledat volební témata. Lídři z Lidového domu si patrně vzpomněli, že strana v minulosti vznikla, působila a dosud mnohými je vnímána jako levicová a nadnesli téma progresivity daní z příjmu. Vzedmuly se diskuse, argumenty a emoce.

Proč by měla být sazba daně z příjmu progresivní? Argumentuje se zahraniční praxí, hovoří se o solidaritě, přerozdělení, snášejí se příklady zemí, kde jsou sazby progresivní a nebo naopak jednotné, a poukazuje se na jejich ekonomickou situaci, sociální situaci, rozvoj a stabilitu, pronášejí se různé citáty, hesla, floskule, ideologové a demagogové mají hodokvas. Rozumuje se přitom jak nad tím, zda progresi, tak nad tím, jakou, nad výší sazeb, nad jejich hranicemi. Pravice, která desítky let tepe jako jedno z největších zel a nespravedlností socialismu rovnostářství, náhle spravedlnost v rovnosti nalézá a horuje pro jednotnou sazbu pro všechny a na všechno.

Proti gustu žádný dišputát

Základní - filosoficko-politický důvod pro progresivitu těchto daní zní: vyhovuje-li někomu daný společensko-ekonomický systém, režim, vláda, dosahuje-li v něm vysokých příjmů a jeho bohatství roste, nechť si takový systém, jehož podmínky jsou mu tak příznivě nakloněny, zaplatí. Žádný systém, režim, vláda nejsou jediné možné, nespadly shůry, jsou dílem nás všech, ať je podporujeme, kritizujeme, ignorujeme, ať někdo má na jeho výslednou podobu vliv větší a někdo menší. Není nikdo, kdo by byl úspěšný za jakýchkoli podmínek. Někomu vyhovoval předlistopadový režim, druhý si užíval 90. let politiky dvou Václavů, další stoupali za vlád ČSSD, jiní za topky, někomu šmakují podmínky USA, jinému skandinávský sociální stát, další bodují v Rusku, Číně, Singapuru. Ten je dobrý v džungli přírodní, onen v právní. Jeden přežije v pralese, druhý na pouští, třetí v EU. Pokud tedy některým jdou k duhu podmínky daného státu, jeho politická, ekonomická a právní pravidla, sociální a kulturní normy, tak ať si je patřičně zaplatí. Tím spíše, když vysokoškolští výzkumníci v USA zjistili, že tamní legislativa z více než 90 % nahrává právě korporacím a esablishmentu, nejbohatším a dále bohatnoucím.

Otázka míry

Je příznačné pro značnou část současného establishmentu, pro mnohé z těch, kterým aktuálně nastavené podmínky tolik vyhovují, pro valnou část pravice zdejší i zahraniční, že nejen odmítají daňovou progresi, aby zaplatili sobě výhodné podmínky, ale ještě požadují, aby jim je platili ti, kterým zdaleka tolik nenesou, zatímco oni sami ještě navíc unikají do daňových rájů. Je to nemravnost přímo systémová: kořistění, parazitování a k tomu drzost jako návdavek.

Otázkou tudíž není, zda progresi, nýbrž v jaké míře. Ekonomickým východiskem je fenomén mezního užitku. První zásadou je, že minimum zdrojů nutné k přežití nelze zdanit, protože by daňovník nepřežil, a lze tudíž danit až větší prostředky. Čím více zdrojů máte, tím méně je potřebujete a tím více je lze danit. To ovšem vede k zásadě druhé, že progrese nesmí nabýt takového rozsahu, aby zcela eliminovala původní příjmové rozdíly. V této zásadě nejde o řešení oprávněnosti výše příjmů - jejich férovost třeba řešit jinak, jde o uchování motivačního příjmového rozdílu. Čili třeba mít určité nezdanitelné minimum a současně nelze praktikovat 100-procentní daň (pokud nejde o zdanění nedoložených, neoprávněných, nepoctivých, kriminálních příjmů a majetků).

Pak je již věcí dohod, kam daněmi cílit, k jaké společnosti, k jakému rozvrstvení. Jak se spravedlností, solidaritou, jak posoudit samu fyzickou možnost jedince mít seriozně podložený nějak vysoký příjem či jak se kupř. postavit k tomu, kdy vysoké příjmy a majetky již ztrácejí rys spravedlivé odměny, benefitu pro kvalitu osobního života daňovníka a jeho rodiny či podobu investičních prostředků pro hospodářské podnikání a kdy už nabývají podoby zdrojů pro politické působení deformující veřejnou správu, demokratické rozhodování a třeba i daňový systém.

Je to prosté: nezaplatí-li si bohatí náležitě svůj systém, jednou oň příjdou. Pak už bude pozdě říkat „měli jsme odvádět za sebe vyšší daně". Dojde na milionkrát potvrzenou přeměnu kvantity v kvalitu, že všeho moc škodí. I nízkých sazeb pro ty, kdož mají ze všech nejvíce na rozdávání.

V každé diskusi o daních ale třeba nezapomínat i druhou stránku: jak jsou danové přijmy užity.

Karel Růžička


Kalendář akcí Kalendář akcí

Přidejte si náš kalendář

Zvětšit kalendář

STOP TTIP STOP TTIP

Alternativa Zdola - Kontakty Alternativa Zdola - Kontakty

AZ newsletter AZ newsletter

AZ ZPRAVODAJ AKTUÁLNÍ ČÍSLO

AZ Youtube AZ Youtube

Facebook - Alternativa.Zdola Facebook - Alternativa.Zdola

AZ Twitter AZ Twitter