PETICE - STOP TTIP PETICE - STOP TTIP

Aktuality - Všechny zprávy najdete v části Archiv Aktuality - Všechny zprávy najdete v části Archiv

Zpravodaj AZ červen 2017

Zpravodaj AZ Červen 2017 od AlternativaZdola PDF verze zde. PDF verze černobíla pro tisk zde.

Zpravodaj AZ květen 2017

Zpravodaj AZ Květen 2017 by AlternativaZdola PDF verze zde. PDF verze černobíla pro tisk zde.

ZD Haňovice – ne jen tak ledajaké družstvo

V obzvláště ledový dubnový den jsem měla možnost navštívit, při cestě na přednášku do Zlína, JZD Haňovice, považované za vzor a inspiraci pro ostatní družstevní podniky. http://www.zdhanovice.cz/cs/ JZD a následně ZD Haňovice si prošlo pohnutou historií( podobně jako celé naše...

Zpozdilé Aktuálně

Tak náš YouTube kanál AlternativaZdola je zmíněn zpravodajským serverem Aktuálně.cz v jeho materiálu o dezinformační webech a kanálech YouTube. Pánové Jakub Zelenka a Lukáš Prchal sepsali a 27. dubna publikovali článek „Velká mapa českých dezinformátorů na YouTube. Rozkrýváme obří síť šířící...

Dvakrát o retailu aneb „Řekni, kde ta místa jsou...“

Česká spořitelna uzavřela ke konci března 2017 dalších jedenáct poboček. Například v jižních Čechách to postihlo vedle Chlumu u Třeboně, Zlivi a Mirovic i více než čtyřtisícové Borovany. Provoz pobočky má nahradit nabídka bezhotovostních služeb a poradenství jeden den v týdnu. Jistěže...

Novinky Zdola Novinky Zdola

Späť

Korporátní protektorát

I dluh z obchodní transakce může být investicí a spadat tak nikoli pod obchodní soud, nýbrž pod arbitráž – tyto a podobné finty ve prospěch firem na úkor států, obyvatel, občanů, zaměstnanců a spotřebitelů a na osekání vlivu demokratických orgánů ve prospěch jmenovaných přináší smlouva CETA, kterou s Kanadou uzavřela EU a nyní je na parlamentech členských států, aby ji ratifikovaly. Pozadu ve vstřícnosti ke korporacím však nezaostává ani smlouva o službách TISA, vyplynulo z vystoupení ekonoma Jiřího Štega a aktivisty Jana Májíčka na semináři o těchto dvou smlouvách, který uspořádala 27. února Škola alternativ v Praze.

 

Hrozba miliardových arbitráží

Šteg úvodem konstatoval, že vzhledem k tomu, že obchodní politika spadá do kompetence EK, tato část smlouvy CETA již platí, a parlamenty (národní, případně někde regionální dle dané ústavy) budou vlastně rozhodovat pouze o politické části; otázkou je ovšem určení hranice mezi těmto částmi. Připomněl anabázi tvorby CETA, kdy původní text o cca 1500 stranách se vlastně utajeně změnil a rozrostl na 2200 stran (plus 6000 stran Lisabonské smlouvy, s níž je často svázán). I přesto trvalo výboru Senátu ČR pro EU jen 15 minut, aby dohodu schválil, další z výborů to stihl za půl hodiny.... Přitom na jedné straně je dle dopadové studie pozitivní přínos 0,00172 % růstu HDP/6 let, resp. na občana ČR 19 Kč ročně, a na straně druhé hrozba miliardových ztrát z arbitráží korporací proti republice, pokud firma usoudí, že nově přijaté zákony (třebaže demokraticky) jí snižují budoucí možné zisky. (Kupř. arbitráž s náhradou škody 1,0 miliardy Kč dolehne na každého z občanů ČR sumou 100 Kč – pozn. autora.). Nejasné je riziko ze smlouvy NAFTA, kterou má Kanada uzavřenu s USA a Mexikem, zda a jak by se tedy subjekty z těchto zemí mohly zapojit do vazeb CETA. Kupř. obrovské množství kanadských výrobků obsahuje díly od subdodavatelů z USA a ti by tak mohli spadat pod ustanovení smlouvy CETA, nemluvě o zřízení poboček v Kanadě. Za zločinnou konstrukci a meritokracii označil Šteg nové rozhodovací orgány sporů smluvních stran, které by nijak nevycházely z voleb, ale byly obsazovány už beztak málo demokratickými nebo jen jmenovanými či úřednickými orgány EU. Varoval i před dalším znásilněním evropského práva jinými ustanoveními CETA. Poukázal i na časový horizont, kdy sice smlouva může být vypovězena do 180 dnů, ale investice budou „chráněny" 20 let.

 

Moc ve prospěch korporací

Májíček při rozboru smlouvy TISA prohlásil, že jde o novou rovinu zajištění zisku – nikoli v tržním prostředí s firemní konkurencí, nýbrž rentou vysávající veřejnou správu. Negativa TISA shrnul do desatera bodů. EU ve smlouvě TISA otevřela korporacím veřejné služby – školství, zdravotnictví, sociální systém, poštovní služby atd. Cílem je deregulace, zmrazení a postupné odbourávání vlivu veřejné správy, tj. demokratických institucí ve prospěch korporací. Jednání je, dle něho, vedeno v duchu hesla „co je dobré pro byznys, je dobré pro všechny". Jako příklad uvedl kupčení s osobními daty, které v EU je omezeno, nikoli ale v USA, takže se můžeme dostat do situace, kdy díky znalosti zdravotního stavu, životních a nákupních návyků a finanční situace budou spotřebitelé obesíláni na internetu či jinde cílenou reklamou atp.

 

Vyzýváme k odporu

Přednášející se shodli, že tyto smlouvy (plus předchůdkyně ACTA či současní pandanti jako TTIP a TTP) jsou již léta tvořeny dle stejných zásad: deregulace, deetatizace, privatizace, přičemž neoliberální snaha osekat demokratické instituce a zmocnit se dosud veřejných služeb sílí. Jak ovšem poznamenal Májíček, posiluje i odpor proti těmto snahám, během let se občanské aktivity zesíťovaly a z někdejších protestů víceméně regionálně koncentrovaných se rozrostly v celounijní odpor. Korporátní moc a – jak zaznělo v diskusi – „kompradorská buržoazie" mají své loutky ve státní, resp. veřejné správě, politiky a ministerské úředníky, které by měly aktivní občané volat k transparentnímu podávání informací a k zodpovědnosti. ČR si tak v CETA vyjednala jen výjimky na regionální názvy produktů, zatímco řada jiných států si vymohla daleko zásadnější výjimky a osvobození z uplatňování smlouvy (SRN např. svůj sociální systém). Šteg a Májíček vyzvali k odporu proti smlouvám, houževnatému, neboť je naděje, že zvláště v SRN, Francii a Belgii, bude odpor občanů a poslanců natolik silný, že smlouvu zablokují. K dispozici je již kritická analýza smlouvy CETA, kterou lze šířit.

(kru)


Kalendář akcí Kalendář akcí

Přidejte si náš kalendář

Zvětšit kalendář

STOP TTIP STOP TTIP

Alternativa Zdola - Kontakty Alternativa Zdola - Kontakty

AZ newsletter AZ newsletter

AZ ZPRAVODAJ AKTUÁLNÍ ČÍSLO

AZ Youtube AZ Youtube

Facebook - Alternativa.Zdola Facebook - Alternativa.Zdola

AZ Twitter AZ Twitter