PETICE - STOP TTIP PETICE - STOP TTIP

Aktuality - Všechny zprávy najdete v části Archiv Aktuality - Všechny zprávy najdete v části Archiv

Zpravodaj AZ červen 2017

Zpravodaj AZ Červen 2017 od AlternativaZdola PDF verze zde. PDF verze černobíla pro tisk zde.

Zpravodaj AZ květen 2017

Zpravodaj AZ Květen 2017 by AlternativaZdola PDF verze zde. PDF verze černobíla pro tisk zde.

ZD Haňovice – ne jen tak ledajaké družstvo

V obzvláště ledový dubnový den jsem měla možnost navštívit, při cestě na přednášku do Zlína, JZD Haňovice, považované za vzor a inspiraci pro ostatní družstevní podniky. http://www.zdhanovice.cz/cs/ JZD a následně ZD Haňovice si prošlo pohnutou historií( podobně jako celé naše...

Zpozdilé Aktuálně

Tak náš YouTube kanál AlternativaZdola je zmíněn zpravodajským serverem Aktuálně.cz v jeho materiálu o dezinformační webech a kanálech YouTube. Pánové Jakub Zelenka a Lukáš Prchal sepsali a 27. dubna publikovali článek „Velká mapa českých dezinformátorů na YouTube. Rozkrýváme obří síť šířící...

Dvakrát o retailu aneb „Řekni, kde ta místa jsou...“

Česká spořitelna uzavřela ke konci března 2017 dalších jedenáct poboček. Například v jižních Čechách to postihlo vedle Chlumu u Třeboně, Zlivi a Mirovic i více než čtyřtisícové Borovany. Provoz pobočky má nahradit nabídka bezhotovostních služeb a poradenství jeden den v týdnu. Jistěže...

Novinky Zdola Novinky Zdola

Späť

Argument chce rozbíjet pokřivená zrcadla

Iniciátoři webového časopisu Argument o tom, jaká  jsou východiska, cíle a smysl nového společného projektu.

Dlouhodobá situace v českých médiích je neuspokojivá. Na jednu stranu v posledních letech sledujeme koncentraci vlastnictví velkých novin a časopisů v rukou domácích podnikatelů, kteří z pozadí a nyní také otevřeně ovlivňují politiku země. Média dnes nejen v českém kontextu představují prodlouženou ruku soukromých zájmů a mají často skrytou agendu. Na druhou stranu trpí veřejnoprávní média nedostatkem názorové otevřenosti, mají problém s pluralitou názorů a dlouhodobě prosazují balíček názorů, který je obrácen jenom jedním ideologickým směrem.

Dalšími problémy jsou závislost na západních informačních proudech, která postrádá kritiku a nutný distanc – včetně toho, který by bral v potaz konkrétní postavení České republiky a Slovenska ve světě, a především ve světové dělbě práce. Naše mediální mapa světa je poměrně chudá, což je v propojeném světě stále větší handicap. Naposledy se to ukázalo v souvislosti s medializovanou „uprchlickou krizí", která střední Evropu nemilosrdně postavila před faktickou podstatu dlouho oslavované ale málo analyzované globalizace.

Už dvě desetiletí trpí česko-slovenský mediální svět další deformací, kterou je zažitý antikomunismus. Tento jev představuje ideologickou deformaci s důsledky pro kvalitu demokracie a často sklouzává do prostého anti-levičáctví. Levicové názory jsou spíš trpěny, ale nemají rovné postavení demokratické alternativy. Tato situace ovlivňuje nepochybně levici jako takovou, včetně témat, která zdůrazňuje, jakou politiku byla schopna v posledních více než dvou dekádách dělat a jak moc se fakticky posunula do středu, který kontroluje neoliberální konsensus.

Mediální politika v našich zemích nechává řadu talentovaných lidí s (i zdánlivě) nepohodlnými názory na okraji. Nutí je buď nepublikovat, nebo publikovat z okraje. Ignoruje jejich práci a nechává ji ležet ladem, a to z nejrůznějších příčin ať ideologických nebo prostě jen z diletantismu.

Silná ideologizace společnosti vede k tomu, že i nově vzniklá média, která využila možností Internetu, kladou přehnaný důraz na názory a přesvědčování veřejnosti, na úkor práce se složitějšími souvislostmi, fakty a objektivního a kritického informování. Názory jsou jistě důležitou součástí demokratické diskuze. Musí být nicméně postaveny hlavně na znalosti daného tématu – na dobře zpracovaných informacích, schopnosti rozlišovat a slyšet také druhou stranu a pochybovat. Proto chceme aby byl Argument na prvním místě zdrojem analytických informací a textů, které sice obsahují a předkládají čtenářům názory, ale tyto názory jsou pevně zakotvené argumentací a fakty. Přitom chceme zdůraznit, že Argument není nějakým myšlenkovým monolitem s jedním, jasným a centralizovaným hlasem a nevidí smysl ve tříštění sil na „novou" a „starou" levici. K levici ostatně vždycky patřila velká názorová různost a vášnivé spory. V tomto ohledu razíme politiku, že každý autor je unikátní osobnost, a ne položka v pohodlné, označkované škatulce. Škatulkování dnes ostatně zcela nahrazuje boj o myšlenky a programy.

Nepodceňujeme lidi

Je náš záměr příliš smělý? Pesimisté budou tvrdit, že čtenáři dnes nechtějí číst složité informace a chtějí se takzvaně bavit, pomocí šokujících titulků a povrchních ale jasných názorů. Černá a bílá, jedna názorová linie, a to všechno ve třech větách. Pro takové čtenáře Argument neděláme, protože nic z toho na něm nenajdou. Najdou na něm – jak věříme – širokou škálu různých témat, paletu názorů, zprávy, analytické texty od renomovaných autorů, komentáře a fejetony i básně či recenze a ukázky ze zajímavých knih. Pesimisté budou také tvrdit, že bez finanční podpory grantů či milionářů se neobejdeme. V minulosti se nicméně už opakovaně potvrdilo, že podceňovat lidi je často velká chyba.

Argument nechce být médiem intelektuálů – „mluvících hlav", kteří odtrženi od společnosti produkují stovky expertních textů. Smysl intelektuální práce také, i když nejenom, spočívá v tom, aby byla odpovídajícím způsobem popularizovaná a v tom, aby společnosti přinesla užitek. Má mít veřejný rozměr a odpovědnost. To platí především a s největší naléhavostí pro sociální vědy (a to včetně ekonomie). Bez popularizační, orientační a také kritické složky je odborná práce odsouzená ke ghettizaci a odcizení, jaké sledujeme dnes.

Myslíme si, že v české a slovenské společnosti jsou tisíce lidí, kteří chtějí číst kvalitní médium, kde se nebudou pořád dokola dočítat to samé v jednom odstínu jedné barvy. Médium by nemělo být moderní formou kazatelny, ani zábavném cirkusem, kde se čtenářům podkuřuje v zájmu vydělání peněz či skryté agendy. Nastavování falešně pokřivených zrcadel se společnosti nikdy nevyplatí a máme obavu, že plody vývoje na české i slovenské mediální scéně posledních let se nyní začínají ukazovat ve velmi nepříjemné a pro mnohé překvapivé podobě.

Změna začíná zdola

Je na čase začít tohle všechno společně měnit. Nikdo jiný to za nás neudělá, pokud to neuděláme my sami a nevyužijeme možností, které máme. Demokracie ostatně není supermarket, kde si koupíme nějakou nabízenou službu z jeho regálu. Je to společná práce. Měnit svět k lepšímu, společně, svépomocí a navzdory moci a překážkám bylo vždycky základním atributem levice, na který nesmí zapomenout. Čekat na spasitele, že něco změní za nás, až moc často znamená v současných podmínkách dát prostor skrytým zájmům. Argument si vybral jinou cestu a je to cesta společná a občanská.

Argument se spoléhá na to, že se mu podaří oslovit svým obsahem dostatek čtenářů, kteří mu pomohou existovat a fungovat – a dovolíme si doufat – také expandovat a stát se součástí veřejného a kulturního života. Protože v současné podobě má náš webový časopis minimalistickou podobu, takovou, jakou nám dovolilo naše vlastní nadšení a naše možnosti.

Budoucnost tohoto projektu je v dnešních poměrech také a bohužel otázka ekonomická. Proto vyhlašuje dlouhodobou sbírku pro podporu Argumentu. Pokud věříte v náš společný potenciál, chcete podpořit projekt zdola, můžete nám poslat finanční obnos podle vlastních možností na náš transparentní účet, nebo na konto u Pay Palu. Oceníme ale i jinou podporu, jako je šíření našeho projektu mezi další čtenáře, ať virtuálně nebo slovem.  Více o financování našeho projektu najdete zde.

Každé podpory si vážíme, protože je projevem důvěry, bez které nemůže existovat ani zdravá demokracie a ani zdravá společnost.

Veronika Sušová-Salminen

Ilona Švihlíková

Adam Votruba


Kalendář akcí Kalendář akcí

Přidejte si náš kalendář

Zvětšit kalendář

STOP TTIP STOP TTIP

Alternativa Zdola - Kontakty Alternativa Zdola - Kontakty

AZ newsletter AZ newsletter

AZ ZPRAVODAJ AKTUÁLNÍ ČÍSLO

AZ Youtube AZ Youtube

Facebook - Alternativa.Zdola Facebook - Alternativa.Zdola

AZ Twitter AZ Twitter