Novinky - Domácí analýzy Novinky - Domácí analýzy

Záznam tiskové konference expertů k problematice sociálního bydlení

Skupina akademiků a zástupců organizací pro potřebné nesouhlasí s tím, aby součástí sociálního bydlení byly také ubytovny. Kritizuje analýzu , která to doporučuje. Zároveň žádá vytvoření a přijetí zákona, který by zajistil "kvalitní, cenově dostupné a nesegregované bydlení" pro chudé. Na tiskové konferenci to dnes řekl koordinátor iniciativy Štěpán Ripka. Analýzu si nechalo vypracovat ministerstvo pro místní rozvoj, které má spolu s ministerstvem práce model sociálního bydlení...

CVVM: Názor na zadlužení českých obyvatel a českého státu

Podle lednového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zadluženost České republiky jako státu pokládají více než čtyři pětiny populace za spíše vysokou (40 %) nebo velmi vysokou (43 %). Časové srovnání ukazuje, že respondenti hodnotili zadlužení státu nejhůře ve volebním roce 2010, kdy třetina obyvatel měla zadlužení za spíše vysoké (34 %) a dokonce více než polovina obyvatel považovala zadlužení za velmi vysoké (53 %).

Je Bůh s námi ? - Ekonomie u hranic Přírody

Je Bůh s námi ? - Ekonomie u hranic Přírody (prednáška) by Je Bůh s námi ? - Ekonomie u hranic Přírody (prezentace) by

Petr Gočev: Jak rozbít korupční systém. O postkomunismu a zbylé kořisti

V souvislosti s amnestií vyhlášenou Václavem Klausem jsem se rozhodl na internetu zveřejnit svůj starší rozhovor (byl jsem v roli tázaného) s Ondřejem Slačálkem, zveřejněný v časopise A2 č.15/2012. Říká se, že jinde se přikrádá, zatímco v Česku se krade z podstaty. Liší se korupce v Česku od korupce na Západě nebo v jiných postkomunistických zemích? Myslím, že to je postkomunistický standard. Od Západu se lišíme tím, že korupční systém tu...

Marek Řezanka - Tisíc a jedna frustrace

Téměř to vypadá jako nějaký laboratorní experiment. Pokusné zvíře dostává různě intenzivní šoky, a čeká se, jak bude reagovat – a co vše vydrží. Zkoumá se, kdy začne jednat agresivně, a intenzita jednotlivých ataků je stupňována. Takové pokusy nemám rád – na myších, na krysách – a tuplem ne na občanech České republiky. Na Klausovu amnestii, kterou nám začal nový rok, lze pohlížet různě. Například Petr Minařík v Deníku Referendum parafrázuje název známé Shakespearovy komedie a ve svém...

Jan Čulík: Podpořte režim a nekritizujte! Vadí našeptávači a občanská nesvornost!

Klaus v novoročním projevu: Václav Klaus ve svém novoročním projevu pokračoval v tendenci, kterou zahájil Petr Nečas svým článkem v Mladé frontě Dnes zveřejněným 31.12. Představitelé pseudopravicového politického establishmentu zřejmě nyní budou systematicky přesvědčovat veřejnost, že se občanům vede strašně dobře a všechno je v zemi vlastně v pořádku. Kdo si stěžuje nebo je nespokojen, má to v hlavě v nepořádku, protože svět, který za poslední téměř čtvrtstoletí v České...

Čím to také je?

Čím to také je? Petr Tuček V článku Ilony Švihlíkové „ Čím to je, čím to je?" (Britské listy, 28. 12. 2012) hledá autorka příčiny nedostatečného zájmu české společnosti o aktivity směřující ke změně vlády, důvody laxnosti až lhostejnosti obyvatel k pokračující všeobecné společenské degresi. Většinu motivů či zdrojů konstatované a zcela nežádoucí domácí apatie, možná i lenosti a odevzdanosti obyvatelstva – navzdory opakovaně zjišťované a prokázané...

Čím to je, čím to je?

Čím to je, čím to je? Ilona Švihlíková V následujícím článku se podíváme na to, proč se nedaří navzdory silnému všeobecnému odporu odstranit Nečasovu vládu a především pak na to, proč si stále tak málo občanů ČR uvědomuje, v jak závažné (a nejen ekonomické) krizi se nacházíme, a že úvahy „nějak to chvíli vydržíme a pak to přejde" jsou zcela, ale zcela scestné. Pravděpodobně hlavním důvodem je zpoždění. Teď nutně nemyslím to, že by obyvatelé České...

Květa Lauterbachová - AZ

Český bankovní sektor - nedotknutelná svatá kráva Když přejede našinec hranice směrem na jih, musí být překvapen, kolik poboček bank se nachází v každé rakouské vesnici. V Rainbachu, nejbližší rakouské pohraniční obci na E1, jsou hned tři. V Dolním Dvořišti s přilehlými osadami není nejen žádná pobočka banky nebo spořitelny, není tu ale ani jediný bankomat, takže si český občan při příjezdu do Čech z ciziny může vybrat peníze až v Kaplici. Rakousko se pyšní nejhustší pobočkovou...

Družstevní banka JAK

Družstevní banka JAK Jednou z nejdůležitějších funkcí peněz je, aby sloužily jako prostředek směny. Aby se peníze dařilo udržet v oběhu, nestačí zrušit úrok, poněvadž nebude existovat žádná motivace, proč peníze posílat dál. V historii jsme byli svědky jak zákazu braní úroků, tak shromažďování peněz, ale obojí se minulo účinkem. Jak neutralizovat úroky, které na nasycených trzích konvergují k nule? Přesto se musí vyvíjet tlak na udržení peněz v oběhu, aby tyto plnily nadále...

STOP SOCIÁLNÍ REFORMĚ

Iniciativa ProAlt spouští kampaň STOP SOCIÁLNÍ REFORMĚ   Iniciativa ProAlt v pondělí 1. října 2012 odstartuje novou kampaň Stop sociální reformě , jíž poukazuje na reálné dopady jednotlivých opatření tzv. sociální reformy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Soustředí se na ty aspekty, o nichž se ministr Drábek i celá vládní koalice snaží mlčet. Součástí kampaně jsou krátké filmové spoty , v nichž na rozdíl od informačních videí...

Projev Edy Heczkové na akci proti tzv. církevním restitucím

Jak to čtu v Bibli     Eduarda Heczková      Milí přátelé, jsem farářka a proto můj postoj proti církevním restitucím pramení především z biblického hlediska. Biblických textů, skze něž lze vidět nesprávnost těchto restitucí je vícero – jejich výčet by zabral mnohem více času, nežli zde máme. Ale já se opírám zejména o dva z nich.       Prvním biblickým textem jsou slova z 1. listu apoštola Pavla Timoteovi, 6....

Projev Jiřího Silného na akci proti tzv. církevním restitucím

Projev na demonstraci proti církevním restitucím 4.9.2012 Jiří Silný, ředitel Ekumenické akademie Praha Jako aktivní člen Církve československé husitské jsem přesvědčen, že služba církví je pro společnost důležitá a mám zájem na tom, aby byly vztahy mezi věřícími a nevěřícími byly přátelské a korektní. Jsem přesvědčen, že navrhovaná podoba zákona, proti které tady dnes protestujeme už dnes ohrožuje postavení církví ve společnosti, protože budí oprávněnou nedůvěru a odpor. ...

Projev Květy Lauterbachové na akci proti tzv. církevním restitucím

  Vážení a milí spoluobčané a spoluobčanky, sestry a bratři! Jako aktivní členka katolické církve a mluvčí iniciativy „Křesťané za spravedlivý hospodářský řád" jsem po zvážení připojila svůj podpis pod výzvu Křesťané proti církevním restitucím.   Jsem přesvědčena, že předložený zákon je špatný, není dostatečně připraven, je nespravedlivý vzhledem k ostatním restituentům a za současné finanční situace státu způsobí další zadlužení České republiky, jehož břímě ponesou další...

Tisková konference - církevní restituce

Alternativa zdola, v Praze 2. března 2012 Církevní restituce jsou nemravný tunel   Vládou navrhovaný text zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi je z právního i etického hlediska nepřijatelný paskvil. Alternativa zdola podporuje aktivity spisovatelky Lenky Procházkové proti tomuto návrhu.   Proč je vládní návrh nemravný?     1) Chybí seznam, je to bianco šek   2) K tomu další obrovská renta ...

Důvodová zpráva Fora Alternativ k návrhu zákona o majetkovém narovnání státu s církvemi

Důvodová zpráva k vyjádření Fóra alternativ k návrhu zákona o majetkovém narovnání státu s církvemi (k tzv. církevním restitucím) Fórum alternativ, které se za účasti více než desítky subjektů konalo v Praze 24. března 2012, nesouhlasí s vládním návrhem zákona o majetkovém narovnání státu s církvemi (tzv. církevními restitucemi). Výhrady máme jak proti rozsahu a formě samotného majetkového vyrovnání, tak proti způsobu legislativního projednávání návrhu zákona, které vláda...

O tej naší pasivitě...

23.2.2012 O tej naší pasivitě aneb český realismus jako iluze Roman Kanda Rád bych reagoval na článek Petra Moravce o pasivitě českých občanů . Myslím, že se touto otázkou trápí řada těch, kteří se veřejně angažují v různých alternativních uskupeních nebo kteří uvážlivými reflexemi přispívají ke kritice současného systému. Osobně jsem proti tomu, abychom hledali příčiny občanské pasivity v jakési metafyzické rétorice o národním údělu, národní mentalitě či v tom, co František...

Dluhová chobotnice

Dluhový byznys - ekonomický zápisník Ilona Švihlíková diskuse k článku je pod článkem   Snad každý den si můžeme přečíst o dluzích států – tématu vévodí Řecko – a podobně často se setkáváme i s informacemi o zadlužení domácností. Obě kategorie, byť jsou velice rozdílné, jsou interpretovány v kontextu zadlužení podobně: žily si nad poměry, a tak nyní nesou následky! Méně už se hovoří o tom, jak...

Komunitně orientované směry rozvoje

Alternativní – komunitně orientované směry rozvoje   Komunita  (z  lat .  cum  – spolu, mezi sebou a  munere  – darovat) je podle Wikipedie společenství, které charakterizuje sdílená vzájemná interakce, vycházející například ze společných potřeb nebo zájmů. Komunity se obvykle vytvářejí na jednom konkrétním místě, lidská komunita může být třeba obyvatelstvo  obce , může se ale jednat i o  spolek , rodovou osadu,  občanské sdružení...
— 20 Položiek na stránku
Ukazujem 1 - 20 z 32 výsledkov.