Bezpodmínečný základní příjem Bezpodmínečný základní příjem

Marek HRUBEC: Nepodmíněný základní příjem

Současná ekonomická krize v mnoha zemích ve vypjaté podobě ukazuje, že základní sociální potřeby lidí vyžadují nové nástroje, jak je zabezpečit. Sociální problémy měli lidé samozřejmě už dříve, ale krize tuto situaci vyhrotila pro občany nejen z nižní třídy, ale i z třídy střední. Základní příjem, na který by měli právo všichni občané a občanky, by byl velmi důležitým sociálním přístupem k těmto problémům. Prosazení nepodmíněného základního příjmu podpořili...

Evropská občanská iniciativa (EOI) za Bezpodmínečný základní příjem

Co je to Bezpodmínečný základní příjem (BZP)? Každý evropský občan by měl od narození až do smrti pobírat takový základní příjem, který by mu zajistil důstojný život. Kromě toho by mohl (ale nemusel) získávat další příjmy z podnikání, zaměstnání, brigád atd. Nejen v Evropě existují studie a pilotní projekty, které se zabývají možnostmi financování a možnými dopady BZP. Jde o to je posoudit a rozhodnout o vhodnosti či nevhodnosti zavedení bezpodmínečného...