Karel Rychlý: Praha 10 dá občanům k dispozici část rozpočtu

Pět milionů korun vyčlenila ze svého rozpočtu Praha 10 a dává tak příležitost svým obyvatelům aby rozhodli, jak s nimi naložit. O realizaci případných návrhů nebude rozhodovat radnice, ale vytvořená občanská fóra. V první fázi by vyčleněné peníze měly jít především do oblasti veřejných prostranství a zeleně.

Participativní rozpočet schválilo na svém zasedání zastupitelstvo Prahy 10 a vyšlapává tímto velmi nezvyklým krokem cestu dalším městským částem. Praha 10 je rozdělena na čtyři obvody, kde vzniknou jakási fóra, kde lidé mohou předkládat svoje návrhy. “Bude-li ten žadatel úspěšný, ne u městské části, ale u svých spoluobčanů, tak radnice jeho návrh v příštím roce zrealizuje,” vysvětluje princip radní Prahy 10 Bohumil Zoufalík.

Vedení Prahy 10 sice nebude rozhodovat o tom, jaký návrh se bude realizovat, ale má jasno, v jaké by to mělo být oblasti. “Pro tento rok máme pět milionů korun a chtěli bychom tyto peníze nasměřovat do oblasti veřejných prostor a zeleně,” vysvětluje radní. K tomu se váže ještě jedno omezení. “To, co by se mělo zvelebit, by mělo být ve vlastnictví městské části,” zdůrazňuje Zoufalík. Vzhledem k tomu, že radnice nerozhoduje o vítězných návrzích, stanovuje jen spodní a horní hranici dotace, kterou udělí. Výsledná částka by měla být odvozena od celkové náročnosti projektu. “Na jeden návrh je to od padesáti tisíc do jednoho milionu korun,” počítá radní Zoufalík.

Je pravděpodobné, že další městské části se zavedením participativního rozpočtu budou vyčkávat do doby, než se prokáže jeho životaschopnost v Praze 10.

Zdroj: http://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-10/1355/praha-10-da-obcanum-k-dispozici-cast-rozpoctu