Kalendář akcí

Informace o akci:

 • Út
  04
  Pro
  2018

  Konference Nadace Rosy Luxemburgové

  11:00 - 18:00Praha

  Logo Nadace Rosy LuxemburgovéRosa Luxemburg Stiftung, e. V. zastoupení v České republice zve na konferenci

  Ekonomie demokratického socialismu

  Datum konání: úterý 4. prosince 2018 od 11:00 do 18:00 hod.
  Místo konání: Hotel Olšanka - přednáškový sál, Táboritská 23/1000, Praha 3
  Jazyky: čeština a angličtina (simultánní tlumočení)
  Přihlašování: jiri.silny@rosalux.org

  Existuje dlouhá tradice teoretických konceptů i praktických pokusů, které vycházejí z touhy po spravedlivé společnosti, po sebeurčení a po demokratickém a svobodném uspořádání produkce, distribuce a spotřeby. Některým z těchto zkušeností nedávné minulosti i novým výzvám se věnuje naše konference.

  Reformy roku 1968 se netýkaly jen politického uvolnění ale velmi podstatně i hospodářské oblasti. Šlo při tom zejména o zefektivnění ekonomiky a také o její demokratizaci, rozvolnění centrálního plánování. Reformy zaváděly do plánované ekonomiky tržní prvky a zároveň cílily na větší podíl zaměstnanců na rozhodování v podobě podnikových rad. Měly vzniknout nezávislé odbory, počítalo s drobnými soukromými podniky i s možností spolupráce se zahraničními firmami. Zatímco politické svobody, které Pražské jaro přineslo, končily nejpozději v roce 1970,
  některé ekonomické podněty byly zachovány i v době tzv. normalizace.

  Bohatší zkušenosti se samosprávou a participací v ekonomické oblasti poskytuje pohled na vývoj v Jugoslávii, která se tomuto modelu věnovala programově a dlouhodobě. S rozpadem socialistického systému a se společenskou transformací, která prosadila plošně model
  neoliberálního kapitalismu se v našem regionu veškeré snahy o demokratizaci ekonomiky dostaly zcela na okraj.  S mnohými nadějemi sledovaný latinskoamerický pokus o „socialismus pro 21. století“ končí v podobné slepé uličce.

  Tyto neúspěchy mají příčiny vnitřní i vnější. Zdá se, že minulé cesty k prosazení spravedlivějšího podílu na bohatství jsou málo efektivní, když mají čelit růstu moci finančního kapitálu a monopolizaci a globalizačním procesům. Rostou rizika a škody působené nebržděnou a nekontrolovanou honbou za ziskem. Roste hospodářská nerovnost, narůstá geopolitické napětí, dramatickým způsobem je ohroženo životní prostředí a blížíme se hranici ohrožení udržitelnosti existence lidstva. Zároveň ovšem roste vědomí nutnosti zásadní proměny existujícího
  modelu. Objevují se nové myšlenky a praktické pokusy, které naznačují, jak by taková změna mohla vypadat.

  Program
  • 10.30—11.00 registrace, káva
  • 11.00—12.30 Zahájení a blok 1: Československá zkušenost
   • Joanna Gwiazdecká (ředitelka pražské kanceláře Rosa Luxemburg Stiftung)
    Zahájení
   • Petr Kužel (filosof, Filosofický ústav Akademie věd, ČR)
    Rady pracujících a koncept společenské samosprávy v diskuzích roku 1968
   • Jaroslav Ungermann (ekonom, poradce premiéra)
    Od normalizace přes transformaci k dnešku
   • Diskuse
  • 12.30—14.00 Oběd
  • 14.00—15.30 Blok 2: Modely demokratického socialismu
   • Domagoj Mihaljević (ekonom a novinář, Chorvatsko)
    Jugoslávský model samosprávné ekonomiky
   • Jaroslav Fiala (politolg, novinář)
    Socialismus pro 21. Století. Pokusy, úspěchy a omyly. Zkušenosti z Latinské Ameriky
   • Miroslav Tejkl (politik, publicista)
    Kapitalismus, socialismus a budoucnost
   • Diskuse
  • 15.30—16.00 přestávka
  • 16.00—18.00 Blok 3: Perspektivy ekonomické demokracie
   • Marek Hrubec (filosof a sociální vědec, Centrum globálních studií AV ČR)
    Role nepodmíněného základního příjmu v ekonomické demokracii
   • Jiří Šteg (ekonom, člen sboru poradců premiéra)
    Commons — ekonomie veřejných statků
   • Eva Fraňková (ekologická ekonomka, Masarykova univerzita)
    Nerůst a ekonomická demokracie
   • Simon Schaupp (sociolog, Munich Center for Technology in Society, Německo)
    Průmysl 4.0 a kybersocialismus
   • Závěrečná diskuse