Glosa: Potraviny jako nadstandard?

Bude i česká vláda rozdávat mouku a těstoviny jako na Slovensku?

Každý den se dozvídáme o hrozné kvalitě potravin v ČR v porovnání se sousedními zeměmi. Pryč jsou ty doby, kdy v buřtech bylo maso, v jogurtu a kuřecím mase nebyla voda apod.

Více např. zde: http://hn.ihned.cz/c1-52308840-ceske-jidlo-je-horsi-i-drazsi-nez-nemecke

V OVM 17.7. 2011  jste se navíc mohli dozvědět, že zvýšení DPH u potravin na 19% (!) se dle ministra Fuksy de facto v cenách potravin vůbec nepromítne. Nevíme, jestli se ministr zemědělství před pořadem podíval do skleněné koule, nebo jestli si rozpočítával „enyky benyky”, či jak jinak došel k tak pozoruhodnému závěru, který je ovšem bohužel v naprostém rozporu jak s ekonomickou realitou, tak se zdravým rozumem.

https://www.novinky.cz/ekonomika/239234-zvyseni-dph-by-se-do-cen-promitlo-jen-castecne-tvrdi-fuksa.html

Nejen zdraví bude nadstandardem, už i potraviny.

Fundovaný komentář k potravinové problematice si přečtěte od člena AZ, Petr Tučka:

Ministr zemědělství Fuksa sice nemá k dispozici žádnou analýzu možných dopadů zvýšení této daně na příjmy a výdaje domácností, na životní náklady, na změny ve struktuře populace, na české zemědělství, potravinářství, vnitřní i zahraniční obchod, na veřejné stravování, cestovní ruch, zdraví obyvatel, zdravotnictví a celou českou společnost, dokonce ani na příjmy státního rozpočtu, ale je rozhodnut tento drastický zásah podpořit. Jeho odborná erudice v problematice, kterou má ve vládě na starosti, sice asi není velká, je však ukázněným členem vládního pravicového týmu a hluboce věří v neomylnost a prozíravost trhu.

Celý článek zde: http://www.blisty.cz/

Další vynikající analýza Petra Tučka k tématu potravinové soběstačnosti:

Moudří posilují soběstačnost – ČR ji odmítá

“Zvyšování napětí mezi světovou nabídkou a poptávkou v segmentu potravin – které může kromě uvedených trvale působících faktorů prohlubovat ještě řada dalších anomálií a excesů na mezinárodním trhu i ve světové politice a které nelze vyloučit – se více či méně dotýká všech zemí. Některé – ty bohatší – kupují a pronajímají zemědělskou půdu v zahraničí, jiné se snaží posílit vlastní agrární sektor a omezit závislost na dovozech, podporovat zemědělský výzkum a nebo zamezit či limitovat možnosti prodeje půdy zahraničním zájemcům. Česká republika ovšem ústy svého ministra zemědělství odmítá jakékoliv snahy o zvýšení soběstačnosti, důsledky zdražování potravin bagatelizuje a umocňuje razantním zvýšením DPH. Půdu nabízí zahraničním kupcům. Takováto „anti-politika” je ztěží pochopitelná.”

Celý článek zde: http://blisty.cz/