2. ročník projektu Moje stopa je tu!

Zastupitelstvo městské části na svém zasedání schválilo vyhlášení 2. ročníku projektu Moje stopa, včetně upravených pravidel. Ještě před prázdninami tak úřad spustí informační kampaň a v září naplno odstartuje další proces participativního rozpočtování na Desítce.

V čem spočívá zmíněná úprava pravidel? Podstata procesu zůstává stejná, změnou je vytvoření dvou kategorií pro podávané návrhy. Celková částka 5 milionů, která je vyčleněna na participativní rozpočet, je rozdělena, a to na 3 miliony pro kategorii velkých projektů v limitu 500 tisíc až jeden milion, a 2 miliony budou určeny pro kategorii projektů malého rozsahu v rozmezí 50 až 500 tisíc korun. Změnou také prošel způsob tvorby návrhů, do nějž chceme více vtáhnout občany. Podané návrhy budou veřejnosti představeny ještě před jejich finální podobou a občanům bude dán prostor se k nim vyjádřit a spoluvytvářet je.

Další změnou je snížení věkové hranice navrhovatelů projektů. Loňská zkušenost s aktivitou žáků 5.B ze ZŠ Nad Vodovodem nás inspirovala k tomu, abychom snížili věk navrhovatelů na 15 let. Část informační kampaně bude zaměřena i na základní a střední školy na území Prahy 10 s cílem vzbudit zájem o projekt Moje stopa u mládeže.

O osudu sedmi vítězných návrhů, o jejichž realizaci veřejnost rozhodla letos v únoru, se můžete dočíst v záložce Archiv 2015 – Realizace projektů.

Zdroj: http://moje-stopa.cz/